Nadciśnienie a spożywanie alkoholu

Maciej K. Malinski i wsp – Alcohol consumption and cardiovascular disease mortality in hypertensive men Arch Intern Med 2004;164:623

Dotychczasowe badania obserwacyjne wskazują na ścisły związek nadużywania alkoholu ze wzrostem ciśnienia tętniczego. Badania kliniczne wykazały, że redukcja spożycia alkoholu u osób pijących 3 icej standardowych porcji dziennie prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Z drugiej strony stwierdzono, że w ogólnej populacji konsumpcja niewielkich ilości napojów alkoholowych związana jest z niższym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Maciej Malinski i wsp. na łamach Archives of Internal Medicine przedstawiają wyniki badania poświęconego wpływowi alkoholu na rokowanie u osób z nadciśnieniem tętniczym. Autorzy wykorzystali dane z przeprowadzonego w latach osiemdziesiątych wśród amerykańskich lekarzy prospektywnego, randomizowanego badania nad wpływem aspiryny na rozwój choroby wieńcowej i nowotworów (Physicians` Health Study). Poddali analizie dane około 14 tysięcy uczestniczących w badaniu mężczyzn, którzy przyjmowali leki hipotensyjne. Punkt końcowy stanowił zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub z powodu nowotworu.

Autorzy pracy zakwalifikowali uczestników badania do jednej z czterech grup, w zależności od ilości spożywanego alkoholu: 17 % uczestników próby nie spożywało alkoholu w ogóle lub bardzo rzadko, 11 % – 1-3 drinki w miesiącu, 40 % – co najmniej 1 drink w tygodniu, a 32 % przyznawało się do spożywania co najmniej jednej porcji codziennie.

W trakcie średnio 5,4-letniej obserwacji prawdopodobieństwo zgonu ogółem, jak i z przyczyn sercowo-naczyniowych w szczególności, malało wraz ze wzrostem ilości wypijanego alkoholu. W porównaniu do abstynentów, pijący alkohol raz w miesiącu obciążeni byli niższym względnym ryzykiem zgonu z powodu chorób serca, wynoszącym 0.83, pijący co tydzień – 0.61, natomiast pijący codziennie – 0.56 (p<0.001 dla trendu). Jednocześnie nie stwierdzono istotnego wpływu alkoholu na rozwój nowotworów.

Zdaniem autorów, relacja między spożyciem alkoholu a ciśnieniem może przypominać krzywą J, ze zwiększeniem wartości ciśnienia przy spozyciu 3 i wiecej drinków dziennie. Autorzy sugerują, że umiarkowane spożywanie alkoholu może zmniejszać ryzyko rozwoju chorób serca i naczyń także u osób z nadciśnieniem tętniczym (choć zastrzegają, że powyższe wyniki wymagają potwierdzenia). Lekarskie rekomendacje muszą mieć charakter indywidualny i uwzględniać całościową ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego oraz wszystkie potencjalne korzyści i zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-03-22

0 replies on “Nadciśnienie a spożywanie alkoholu”