Interakcje pomiędzy lekami a dodatkami do diety – niedoceniane, choć potencjalnie groźne

Catherine C. Peng i wsp – Incidence and severity of potential drug-dietary supplement interactions in primary care patients. An exploratory study of 2 outpatient practices Arch Intern Med 2004;164:630
Medycyna alternatywna jest coraz bardziej popularna. Co trzeci Amerykanin w swoim życiu co najmniej raz korzystał z jakiejś formy medycyny alternatywnej.

W marcowym wydaniu Archives of Internal Medicine ukazał się artykuł autorów z USA, którzy analizowali potencjalne interakcje pomiędzy przepisywanymi przez lekarzy ogólnych lekami a powszechnie stosowaną suplementacją diety (najczęściej: witaminy, mikroelementy, czosnek, miłorzęb japoński, palma sabałowa, żeń-szeń).

Substancje tego rodzaju stosuje około 15 milionów Amerykanów przyjmujących regularnie leki. Wiedza pacjentów i lekarzy na temat możliwych zagrożeń wynikających z takiego postępowania jest niewystarczająca.

Autorzy sporządzili listę leków oraz dodatków do diety przyjmowanych przez 458 osób pozostających pod opieką lekarzy pierwszego kontaktu, oceniając w oparciu o informacje zawarte w dostępnych publikacjach naukowych, możliwe interakcje stosowanych preparatów. Suplementację diety (co najmniej 1 preparat uzupełniający) stosowało 197 (43%) badanych.

W 89 przypadkach (49%), jednoczesne stosowanie leków i dodatków do diety stanowiło źródło interakcji, w większości (94%) łagodnych. W 5 przypadkach (3%) połączenie leków i preparatów uzupełniających stanowiło potencjalne źródło ciężkich interakcji – ich częstość była zatem porównywalna do obserwowanej w przypadku interakcji lekowych.

Autorzy badania podkreślają, iż dla uniknięcia potencjalnie groźnych interakcji niezbędne jest zapytanie pacjenta o przyjmowane przez niego suplementy. Dane z piśmiennictwa dotyczące analizowanego zagadnienia są sosunkowo skąpe i wymagają uzupełnienia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-04-22

 

0 replies on “Interakcje pomiędzy lekami a dodatkami do diety – niedoceniane, choć potencjalnie groźne”