Naturalny przebieg przewlekłej choroby nerek – badanie obserwacyjne

Douglas S. Keith i wsp – Longitudinal follow-up and outcomes among a population with chronic kidney disease in a large managed care organization Arch Intern Med 2004;164:659
Wyniki badania NHANES III pozwalają oszacować liczbę dorosłych Amerykanów z przewlekłą chorobą nerek na około 20 milionów. Z kolei liczbę przypadków schyłkowej niewydolności nerek ocenia się na 344 tysiące. Leczenie nerkozastępcze stosowane jest więc u <2% osób z chorobą nerek. Stosunkowo niewiele wiadomo na temat losów przeważającej większości chorych (około 98% przypadków), u których nie dochodzi do rozwoju schyłkowej postaci choroby.

W marcowym wydaniu Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki badania obserwacyjnego, w którym analizowano losy 27998 mieszkańców Portland objętych programem powszechnej opieki zdrowotnej, u których szacunkowa prędkość filtracji kłębkowej (GFR), w trakcie wyjściowego badania w 1996 roku, nie przekraczała 90mL/min/1.72m2 powierzchni ciała. Punktami końcowymi obserwacji były: rozpoczęcie leczenia nerkozastępczego, zgon, rezygnacja z udziału w programie opieki zdrowotnej lub zakończenie obserwacji (30 czerwca 2001 roku). Zbierano również dane dotyczące chorób współwystępujących.

U chorych wyjściowo w 2, 3 i 4 stopniu zaawansowania przewlekłej choroby nerek (według National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative [K/DOQI]), w ciągu 5 lat obserwacji leczenie nerkozastępcze (przeszczepienie lub dializy) zastosowano w 1.1%, 1.3% i 19.9% przypadków, natomiast 5-letnia śmiertelność wynosiła odpowiednio 19.5%, 24.3% i 45.7%.

Niezależnie od stopnia wyjściowego zaawansowania choroby nerek prawdopodobieństwo zgonu było więc dużo większe od prawdopodobieństwa rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego. Cukrzyca, choroba wieńcowa, zastoinowa niewydolność serca, hyperlipidemia oraz niedokrwistość pochodzenia nerkowego występowały częściej u osób, które pózniej zmarły, natomiast nadciśnienie występowało z równą częstością u osób zmarłych i dializowanych.

W podsumowaniu autorzy pracy podkreślają, że leczenie i zapobieganie cukrzycy, chorobie wieńcowej, zastoinowej niewydolności serca, hyperlipidemii oraz niedokrwistości pochodzenia nerkowego, może zmniejszać wskaźniki śmiertelności w przewlekłej chorobie nerek.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-03-22

0 replies on “Naturalny przebieg przewlekłej choroby nerek – badanie obserwacyjne”