W ostatnich dekadach wzrasta kaloryczność diety mieszkańców USA

J.D. Wright i wsp – Trends in intake of energy and macronutrients-United States, 1971-2000 JAMA 2004;291:1193
W Journal of American Medical Association opublikowano streszczenie jednego z cotygodniowych raportów dotyczących chorobowości i śmiertelności (Morbidity and Mortality Weekly Report) wśród mieszkańców USA, opracowywanych przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Omawiany raport poświęcony był trendom w kaloryczności i składzie diety w latach 1971-2000.

Badacze z CDC przeanalizowali dane z czterech ogólnokrajowych programów oceny stanu zdrowia i odżywienia (National Health and Nutrition Examination Surveys [NHANES]), przeprowadzonych kolejno w latach 1971-1974 (NHANES I), 1976-1980 (NHANES II), 1988-1994 (NHANES III) i 1999-2000 (NHANES 1999-2000). Po uwzględnieniu różnic pod względem metodyki badań stwierdzono, że w analizowanym okresie znamiennie wzrosła średnia zawartość energetyczna diety mieszkańców USA.

U mężczyzn, średnia kaloryczność zwiększyła się z 2450 kcal do 2618 kcal/dobę (p < 0.01), a u kobiet z 1542 kcal do 1877 kcal/dobę (p < 0.01). U obu płci znamiennie wzrósł procentowy udział kalorii pochodzących z węglowodanów (u mężczyzn w latach 1971-1974 – 42.4%, w latach 1999-2000 – 49.0%, u kobiet odpowiednio: 45.4% i 51.6%). W konsekwencji doszło do znamiennego obniżenia procentowego udziału kalorii pochodzących z białek i tłuszczów, w tym nasyconych.

W komentarzu do pracy, autorzy z CDC zwracają uwagę na zgodność uzyskanych wyników z wnioskami z wcześniejszych badań. Przytaczają dane z programu USDA, prowadzonego w latach 1977-1996, z którego wynika, że głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za wzrost średniej kaloryczności diety w USA jest jedzenie posiłków poza domem, wzrost udziału słonych przekąsek, wysokokalorycznych napojów niealkoholowych i pizzy w diecie oraz wzrost wielkości spożywanych porcji.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-03-10

0 replies on “W ostatnich dekadach wzrasta kaloryczność diety mieszkańców USA”