Ocena skuteczności interwencji promujących karmienie piersią – dane z Kanady

Valerie A. Palda i wsp – Interventions to promote breast-feeding: applying the evidence in clinical practice CMAJ 2004;170:976
W marcowym wydaniu Canadian Medical Association Journal przedstawiono aktualne zalecenia Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC) dotyczące interwencji promujących karmienie piersią.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca karmienie piersią jako jedyną metodę żywienia w pierwszych 6 miesiącach życia dziecka, a następnie w połączeniu z innymi metodami do końca drugiego roku życia. Dane z Kanady wskazują, że 22% matek w wieku 15-49 lat karmi piersią krócej niż przez 3 miesiące. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że główną przyczyną przedwczesnego przerywania karmienia piersią jest brak informacji, a nie świadomy wybór matki.

Z myślą o poprawie tej sytuacji, CTFPHC dokonuje cyklicznego przeglądu wyników randomizowanych prób dotyczących interwencji zwiększających motywację do karmienia piersią. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami, promocja karmienia piersią powinna rozpocząć się już przed porodem. W tym okresie, interwencjami o udowodnionej skuteczności są spotkania edukacyjne, jednorazowe lub powtarzane, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez specjalistów od spraw karmienia lub przeszkolone pielęgniarki. Po porodzie, oparciem dla karmiącej matki powinno być telefoniczne lub bezpośrednie poradnictwo prowadzone przez przeszkolony personel medyczny lub inne, doświadczone matki. Ostatnia z wymienionych interwencji jest szczególnie skuteczna w regionach z utrudnionym dostępem do profesjonalnej opieki. Pytanie o rolę lekarzy pierwszego kontaktu w promowaniu karmienia piersią pozostaje nierozstrzygnięte.

Eksperci z CTFPHC nie zalecają natomiast rozpowszechniania pisemnych materiałów informacyjnych (które bez podejmowania innych działań okazały się nieskuteczne) i wypowiadają się przeciwko obdarowywaniu wypisywanych ze szpitali karmiących matek zestawami o charakterze komercyjnym.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2004-03-16

0 replies on “Ocena skuteczności interwencji promujących karmienie piersią – dane z Kanady”