Leczenie fibrynolityczne udaru mózgu – im wcześniej tym lepiej

The ATLANTIS, ECASS and NINDS rt-PA Study Group Investigators – Association of outcome with early stroke treatment: pooled analysis of ATLANTIS, ECASS, and NINDS rt-PA stroke trials Lancet 2004;363:768
W Lancet opublikowano wyniki łącznej analizy dużych badań klinicznych nad skutecznością fibrynolitycznego leczenia świeżego udaru mózgu. Przedstawione w latach 1995-2000 wyniki 6 wieloośrodkowych prób (ATLANTIS – część A i B, ECASS – dwie części, NINDS – dwie części) wskazywały na istotne korzyści ze stosowania rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu (recombinant tissue plasminogen activator – rt-PA), u chorych w pierwszych godzinach udaru.

Autorzy obecnej pracy ocenili, jaka jest zależność między czasem upływającym od początku objawów do rozpoczęcia leczenia a przebiegiem choroby i rokowaniem. Analiza danych 2775 chorych, leczonych z powodu udaru niedokrwiennego mózgu wykazała, że im wcześniej podany zostanie rt-PA, tym większa szansa na poprawę stanu klinicznego.

W porównaniu do placebo, zastosowanie rt-PA u chorych w pierwszych 90 minutach choroby związane było z prawie trzykrotnie większą szansą na ustąpienie lub zmniejszenie się deficytu neurologicznego w ciągu następnych trzech miesięcy. Podanie rt-PA osobom z udarem w czasie od 90 do 180 minuty od wystąpienia objawów również poprawiało rokowanie, choć korzyści nie były tak wyraźnie widoczne jak w poprzedniej grupie chorych.

Wyniki analizy sugerują, że poprawę kliniczną może przynieść podanie rt-PA przed upływem 270 minut od początku udaru. Nie stwierdzono natomiast zależności między czasem od początku objawów do rozpoczęcia leczenia fibrynolitycznego a ryzykiem powikłań krwotocznych; łącznie u 5.9 % osób, które otrzymały rt-PA, pojawił się krwiak w obrębie ogniska udarowego (w grupie placebo – u 1.1 % chorych).

W podsumowaniu autorzy podkreślają, że im wcześniej podany zostanie rt-PA u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu, tym korzyści z zastosowanego leczenia mogą być większe.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2004-03-06