Alkohol, palenie i aktywność fizyczna a poziom cholesterolu HDL

R. Curtis Ellison i wsp – Lifestyle determinants of high-density lipoprotein cholesterol: The National Heart, Lung and Blood Institute Family Heart Study Am Heart J 2004;147:529
W American Heart Journal ukazała się oryginalna praca dotycząca wpływu stylu życia i diety na poziom cholesterolu lipoproteiny wysokiej gęstości (HDL). Potwierdzono, że poziom HDL jest uwarunkowany genetycznie. Z drugiej strony wiele badań wskazuje, że czynniki środowiskowe: aktywność fizyczna, spożycie alkoholu i palenie tytoniu mogą istotnie wpływać na poziom HDL.

Celem populacyjnego badania zorganizowanego przez Narodowy Instytut Chorób Serca, Płuc i Krwi (NHLBI) w USA była weryfikacja wpływu czynników związanych z dietą i stylem życia na poziom HDL. Do badania włączono dane ponad 2300 osób w wieku 25-91 lat, uczestników NHLBI Family Heart Study.

Najistotniejszym pojedyńczym czynnikiem środowiskowym wpływającym na poziom HDL było spożycie alkoholu, które odpowiadało za wariancję HDL w 28% u kobiet i w 50% u mężczyzn. Stężenie HDL u osób pijących ≥7 drinków tygodniowo było o 9-13 mg/dL wyższe niż u osób niepijących (P<0,001).

Udział aktywności fizycznej (odpowiednio 2,7% i 3,6%) oraz palenia tytoniu (6,7% i 3,3%) w zmienności poziomu HDL był mniejszy. Za pozostałą część wariancji odpowiedzialne były czynniki takie jak wiek, BMI i stopień edukacji.

W opinii autorów badania wyniki potwierdzają znaczenie spożycia alkoholu, palenia papierosów i regularnej aktywności fizycznej na poziom HDL. Zaprzestanie palenia i zwiększenie aktywności fizycznej są uznanymi zaleceniami profilaktycznymi. W świetle wyników badania, u osób z brakiem przeciwwskazan autorzy badania dopuszczają traktowanie spożycia alkoholu (do 7 drinków tygodniowo), jako jednej z metod prewencji pierwotnej lub strategii leczniczej zmierzającej do podwyższenia poziomu HDL. Ich zdaniem, osoby z chorobą wieńcową i innymi obciążeniami kardiologicznymi powinny być (przy odpowiedzialnym sposobie spożywania alkoholu) zachęcane do kontynuowania regularnego spożywania umiarkowanych ilości alkoholu.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2004-03-26

0 replies on “Alkohol, palenie i aktywność fizyczna a poziom cholesterolu HDL”