Wyniki PERSUADE – peryndopryl u chorych z cukrzycą i chorobą wieńcową

ACC News – PERSUADE results: are they persuasive? www.theheart.org
W marcowym numerze serwisu informacyjnego Heartwire ukazała się relacja z konferencji naukowej w ramach kongresu American College of Cardiology w Nowym Orleanie, poświęconej wynikom badania PERSUADE (PERindopril SUbstudy in coronary Artery disease and DiabEtics).

PERSUADE jest dodatkową analizą ponad 1500 chorych z cukrzycą włączonych do badania EUROPA (peryndopryl vs placebo u chorych ze stabilną chorobą wieńcową; obserwacja 4-letnia).

Przewodniczący Komitetu Naukowego badania EUROPA – Kim Fox – podkreślił, że u chorych z cukrzycą stwierdzono istotną względną redukcję powikłań (zgon, zawał serca i nagłe zatrzymania krążenia), podobną jak w ogólnej populacji chorych włączonych do badania EUROPA. Efekt leczenia peryndoprylem w populacji z cukrzycą obserwowano nieco później (po 3 latach leczenia), co w opinii ekspertów jest związane z bardziej zaawansowaną i oporną postacią miażdżycy w cukrzycy.

Zwrócono jednak uwagę na fakt, że całkowita redukcja bezwzględnego ryzyka u chorych na cukrzycę była większa niż w całej badanej populacji, a peryndopryl w dawce 8 mg raz dziennie ograniczał występowanie dwóch najczęstszych przyczyn zgonów u cukrzyków – zawałów i niewydolności serca (odpowiednio o 23% i 46%).

W analizie PERSUADE wykazano, że w celu zapobiegnięcia jednemu poważnemu incydentowi wieńcowemu należy przez 4 lata leczyć peryndoprylem 27 chorych z cukrzycą. Wynik ten jest porównywalny z rezultatami leczenia statynami w tej populacji. Kim Fox przypomniał zbliżone ogólne wyniki badania HOPE (ramipryl vs placebo), jednak podkreślił wyższą częstość leczenia standardowymi lekami (B-bloker, aspiryna, statyna) w populacji PERSUADE.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2004-03-10

 

0 replies on “Wyniki PERSUADE – peryndopryl u chorych z cukrzycą i chorobą wieńcową”