Wytłumaczenie spadku śmiertelności z powodu choroby wieńcowej w Anglii i Walii

Belgin Unal, Julia A. Critchley i Simon Capewell – Explaining the decline in coronary heart diasease mortality in England and Wales between 1981 and 2000 Circulation 2004;109:1101
W Circulation opublikowano wyniki pracy międzynarodowej grupy autorów, którzy na podstawie modelu statystycznego analizowali przyczyny spadku śmiertelności z powodu choroby wieńcowej, który nastąpił w Anglii i Walii w latach 1981-2000.

Dotychczasowe opinie na temat mechanizmów leżących u podłoża tego korzystnego trendu były sprzeczne. Według części badaczy, główną siłą sprawczą był znaczący postęp w zakresie metod leczenia choroby wieńcowej i jej powikłań. Z kolei inni twierdzili, że podstawowe znaczenie miała modyfikacja głównych czynników ryzyka.

Rozstrzygnięcie sporów stało się możliwe dzięki modelowi statystycznemu IMPACT, w którym uwzględniono wyniki opublikowanych prac oryginalnych i meta-analiz, oficjalne statystyki oraz wyniki audytów klinicznych i ogólnokrajowych programów nadzoru.

W okresie od 1981 do 2000 roku, śmiertelność z powodu choroby wieńcowej u mieszkających w Anglii i Walii mężczyzn i kobiet, w wieku od 25 do 84 lat, zmniejszyła się o odpowiednio 62% i 45%.

Zdaniem autorów, w 42% za obniżenie śmiertelności odpowiadało zastosowane leczenie (w tym w 11% profilaktyka wtórna, w 13% leczenie niewydolności serca, w 8% wstępne leczenie ostrego zawału serca a w 7% leczenie stabilnej choroby wieńcowej).

W 58% obniżenie śmiertelności wynikało z redukcji głównych czynników ryzyka choroby wieńcowej – przede wszystkim palenia tytoniu (48%) i, w mniejszym stopniu, podwyższonego ciśnienia tętniczego (9.5%) oraz hipercholesterolemii (9.5%).

Autorzy podsumowują, że modyfikacja głównych czynników ryzyka (a zwłaszcza zaprzestanie palenia) miała większy wpływ na redukcję śmiertelności z powodu choroby wieńcowej niż postępy w leczeniu. Tym samym, profilaktyka pierwotna wydaje się co najmniej tak samo ważna jak prewencja wtórna.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2004-03-09

0 replies on “Wytłumaczenie spadku śmiertelności z powodu choroby wieńcowej w Anglii i Walii”