Bradykinina korzystnie wpływa na czynność nerek

John D. Imig – ACE-inhibition and bradykinin-mediated renal vascular responses. EDHF involvement Hypertension 2004;43:533
J. D. Imig na łamach Hypertension komentuje wyniki najnowszych badań doświadczalnych nad wpływem zahamowania czynności enzymu konwertującego angiotensynę II (ACE) na funkcję śródbłonka naczyń w obrębie nerek.

Wiadomo, że ACE-inhibitory wywierają korzystny wpływ na czynność nerek w nadciśnieniu tętniczym i cukrzycy, przy czym ich ochronny wpływ na nerki wydaje się nie zależeć tylko od zahamowania aktywności angiotensyny II (AT II). Mechanizm działania ACE-inhibitorów w nerkach może polegać również na nasileniu działania bradykininy, która fizjologicznie rozkładana jest przez ACE.

Autor cytuje opublikowaną w tym samym numerze pisma pracę Matsudy i wsp., którzy oceniali u psów średnicę tętniczek doprowadzających i odprowadzających kłębuszków nerkowych w trakcie podawania ACE-inhibitora oraz AT II-antagonisty. ACE-inhibitor powodował szczególnie intensywne rozszerzenie tętniczek doprowadzających do kłębuszków położonych w części przyrdzeniowej kory nerkowej.

Autor podkreśla istotne znaczenie tej części nerek w procesie powstawania nadciśnienia tętniczego: tętniczki doprowadzające części przyrdzeniowej kory doprowadzają krew do naczyń prostych, położonych w rdzeniu nerki; ich średnica wpływa więc na wielkość przepływu rdzeniowego krwi, od którego pośrednio zależy ilość wydalanego sodu.

Zdaniem autora komentarza, związany ze zwiększeniem ilości bradykininy ochronny wpływ inhibitorów ACE na nerki może mieć istotne znaczenie kliniczne.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2004-03-22

 

0 replies on “Bradykinina korzystnie wpływa na czynność nerek”