Pandemia otyłości i siedzącego trybu życia

JoAnn E. Manson i wsp – The escalating pandemics of obesity and sedentary lifestyle. A call to action for clinicians Arch Intern Med 2004;164:249
W lutowym wydaniu Archives of Internal Medicine opublikowano artykuł przeglądowy autorstwa Manson i wsp., poruszający lawinowo narastający problem otyłości i siedzącego trybu życia wśród mieszkańców krajów rozwiniętych.

W kolejnych podrozdziałach autorzy przedstawiają dane epidemiologiczne, niekorzystne następstwa zdrowotne otyłości i braku aktywności fizycznej, skalę nakładów finansowych na leczenie powikłań otyłości, korzyści z obniżenia masy ciała i zmiany stylu życia, rolę klinicystów w przeciwdziałaniu pandemii otyłości i siedzącego trybu życia oraz praktyczne wskazówki dotyczące postępowania wobec pacjentów z powyższymi problemami.

Autorzy podkreślają, że pomimo udowodnionej skuteczności poradnictwa, zagadnienie otyłości i braku aktywności fizycznej jest pomijane w trakcie co najmniej 50% konsultacji ambulatoryjnych. Pomiar indeksu masy ciała, a u osób z BMI > 25 również obwodu w pasie, powinny być nieodłączną częścią każdej wizyty u lekarza. Osobom z nadwagą i otyłością należy wyznaczyć cel w postaci obniżenia masy ciała o 5-10%, w tempie 0.2-0.9 kg/tydzień. W większości docelowe wartości udaje się uzyskać ograniczając kaloryczność diety o 500-1000 kcal/dobę, zmniejszając objętość posiłków, rezygnując z przekąsek i słodyczy, eliminując produkty wysokokaloryczne i wysokotłuszczowe oraz zwiększając aktywność fizyczną.

Minimalną zalecaną aktywność fizyczną można zdefiniować jako 30-minutowy umiarkowany wysiłek fizyczny (np. szybki marsz, wchodzenie po schodach) przez wszystkie dni w tygodniu. Osoby, u których powyższymi metodami nie udaje się uzyskać redukcji masy ciała w ciągu 6 miesięcy, są kandydatami do farmakoterapii.

W opinii autorów 3-4 minuty poświęcone rozmowie na temat otyłości i aktywności fizycznej podczas wizyty lekarskiej mogą przełożyć się na niebagatelne korzyści zdrowotne.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-02-09

 

0 replies on “Pandemia otyłości i siedzącego trybu życia”