Odsetek niewłaściwie przepisywanych leków u osób starszych jest wysoki

Margie Rauch Goulding – Inappropriate medication prescribing for elderly ambulatory care patients Arch Intern Med 2004;164:305
Stosowanie niewłaściwych leków u osób w podeszłym wieku jest poważnym problemem medycznym. W 1997 roku, panel ekspertów pod przewodnictwem Marka Beersa zdefiniował listę leków potencjalnie nieskutecznych lub groźnych dla osób starszych. Trzy lata później, lista Beersa została zmodyfikowana przez Chunliu Zahna.

W lutowym wydaniu Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki badania, które analizuje częstość wypisywania recept na leki uznane za niewłaściwe. Analiza dotyczyła lat 1995-2000, grupę badaną stanowiły osoby objęte dwoma ogólnokrajowymi programami nadzoru nad opieką ambulatoryjną.

Procent wizyt lekarskich, w trakcie których wypisano receptę na co najmniej 1 lek z grupy uznanej przez panel ekspertów Beersa za niewłaściwy u osób starszych, wyniósł 7.8%. Co najmniej 1 lek uznany przez Zahna za nieodpowiedni (lub odpowiedni w rzadkich sytuacjach), wypisano w trakcie odpowiednio 3.7% i 3.8% konsultacji ambulatoryjnych.

Receptę na niewłaściwy lek otrzymywały częściej osoby przyjmujące jednocześnie wiele leków i kobiety. U tych ostatnich, największy udział wśród “niewłaściwych” leków miały środki przeciwbólowe i leki działające na ośrodkowy układ nerwowy.

Zdaniem autorów, wypisywanie leków przeciwwskazanych lub względnie przeciwwskazanych u osób starszych ciągle stanowi znaczący problem. Ponadto, w badaniu nie uwzględniono przypadków przepisywania leków w zbyt wysokich dawkach oraz ryzyka potencjalnych interakcji. Lekarze powinni zachować szczególną powściągliwość w przepisywaniu osobom starszym leków przeciwbólowych, przeciwlękowych, uspokajających i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-02-09

 

0 replies on “Odsetek niewłaściwie przepisywanych leków u osób starszych jest wysoki”