Wtórna prewencja udarów i przemijających epizodów niedokrwiennych mózgu

Keith W Muir – Secondary prevention for stroke and transient ischaemic attacks BMJ 2004;328:297
W British Medical Journal ukazał się komentarz redakcyjny poświęcony wtórnej prewencji udarów i przemijających epizodów niedokrwiennych ośrodkowego układu nerwowego (TIA). Zdaniem jego autora wyniki dwóch dużych badań – Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study (PROGRESS) i Heart Protection Study (HPS), poszerzyły możliwości wtórnej prewencji udarów i zmieniły spojrzenie na ich czynniki ryzyka.

Zdaniem Keitha Muira „koncepcje nadciśnienia i hypercholesterolemii straciły znaczenie, a nawet mogą być szkodliwe” u chorych po udarze mózgowym, nie istnieje bowiem progowa wartość ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu, której przekroczenie powodowałoby skokowy wzrost ryzyka udaru.

W PROGRESS (6105 chorych po przebytym udarze bądź TIA, randomizowanych do grup otrzymujących perindopril [z indapamidem w zależności od decyzji lekarza prowadzącego] lub odpowiednie placebo) redukcja względnego ryzyka ponownego udaru była podobna, niezależnie od wyjściowych wartości ciśnienia tętniczego.

Analogicznie, w Heart Protection Study korzyści płynące z leczenia simwastatyną były podobne we wszystkich 3 tercylach wysokości poziomu cholesterolu w badanej populacji.

W świetle tych wyników definiowanie nadciśnienia i hypercholesterolemii u chorych po udarze lub TIA wydaje się sztuczne, bowiem niezależnie od wyjściowych wartości ciśnienia tętniczego, niemal wszyscy chorzy mogą odnieść korzyści z leczenia hypotensyjnego i hypolipemizującego.

Kolejne informacje na temat wtórnej prewencji udarów przyniosą wyniki takich badań jak FASTER (fast assessment of stroke and transient ischaemic attack to prevent early recurrence) i PRoFESS (prevention regimen for effectively avoiding second strokes), z zastosowaniem leków przeciwpłytkowych, hypotensyjnych i statyn.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-02-07

 

0 replies on “Wtórna prewencja udarów i przemijających epizodów niedokrwiennych mózgu”