Objawy depresji i ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet po menopauzie

Sylvia Wassertheil-Smoller i wsp – Depression and cardiovascular sequelae in postmenopausal women Arch Intern 2004;164:289
W czasopiśmie Archives Internal Medicine ukazała się obszerna praca oceniająca objawy depresji i powikłania sercowo-naczyniowe u kobiet po menopauzie.

Brak jest prospektywnych badań oceniających poziom depresji, jej zależność od innych czynników ryzyka i powikłania sercowe w dużej grupie kobiet po menopauzie. Analizę tego problemu podjęli autorzy badania Women`s Health Initiative Observational Study. Oceniono czynniki ryzyka i objawy depresji u blisko 100 tysięcy kobiet po menopauzie. Obserwacje powikłań sercowo-naczyniowych prowadzono przez ponad 4 lata.

Stwierdzono, że 16% kobiet miało objawy depresji w chwili włączenia do badania. Wykazano dodatnią korelację depresji z czynnikami ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych oraz odwrotną korelację z czynnikami ochronnymi takimi jak aktywność fizyczna, wyższy poziom edukacji i dochodu. Objawy depresji częściej występowały u kobiet z chorobami przewlekłymi.

W 4-letniej obserwacji kobiety z depresją w porównaniu do kobiet bez depresji miały podwyższone ryzyko wystąpienia wszystkich istotnych powikłań sercowych, udaru, niewydolności serca i miażdżycy tętnic obwodowych. U kobiet bez wywiadu wieńcowego depresja była związana z 50% wzrostem ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego i 32% wzrostem śmiertelności ogólnej.

Wyniki badania potwierdzają wysoką częstość występowania objawów depresji w populacji kobiet po menopauzie oraz istotny związek depresji z ryzykiem zgonu sercowego i powikłań kardiologicznych. W komentarzu do pracy, autorzy zwracają uwagę na potrzebę przeprowadzenia badań prospektywnych oceniających skuteczność rozpoznania i leczenia depresji w prewencji powikłań sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-02-09

0 replies on “Objawy depresji i ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet po menopauzie”