Rola czynników socjodemograficznych we współwystępowaniu depresji i uzależnienia od alkoholu

JianLi Wang i wsp – Sociodemographic factors associated with comorbid depressive episodes and alcohol dependence in the general population Can J Psychiatry 2004;49:37
W Canadian Journal of Psychiatry ukazała się praca oryginalna dotycząca współwystępowania depresji i uzależnienia od alkoholu. Jak podkreślają jej autorzy, w większości dotychczasowych prac analizowany był wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na współwystępowanie depresji i uzależnienia od alkoholu. Niewiele wiadomo natomiast na temat roli czynników demograficznych i socjoekonomicznych.

Wang i El-Guebaly przeanalizowali rozpowszechnienie uzależnienia od alkoholu u osób cierpiących na dużą depresję oraz rozpowszechnienie dużej depresji u osób uzależnionych od alkoholu w czasie 12 miesięcy poprzedzających badanie, korzystając z danych Canadian National Population Health Survey 1996 – 1997. Uzależnienie od alkoholu stwierdzono u 8,6% osób z dużą depresją, z kolei na dużą depresję chorowało aż 19,6% osób uzależnionych od alkoholu.

Na dużą depresję, uzależnienie od alkoholu lub obie choroby jednocześnie były narażone szczególnie osoby: młode (12-24 lata), rozwiedzione, owdowiałe, o niskich dochodach. Jak podkreślają autorzy, wiele osób młodych uzależnionych od alkoholu, zwracało się o pomoc do specjalisty dopiero po pojawieniu się objawów depresji. Dlatego właśnie, zdaniem Wanga i El-Guebaly, ta grupa pacjentów powinna znaleźć się pod szczególną kontrolą.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2004-01-23

0 replies on “Rola czynników socjodemograficznych we współwystępowaniu depresji i uzależnienia od alkoholu”