Cukrzyca, duża depresja a zaburzenia funkcjonowania u dorosłych obywateli USA

Leonard Egede i wsp – Diabetes, major depression and functional disability among U.S adults Diabetes Care 2004;27:421
Trudności w spełnianiu podstawowych, codziennych czynności określa się jako zaburzenia funkcjonowania. Występują one często u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami.

W USA ponad 17 milionów ludzi cierpi na cukrzycę (DM) (6,2% populacji ). Jeszcze częstszym schorzeniem jest depresja (9,5% dorosłej populacji – 19 milionów osób). Obie choroby są silnie związane z ryzykiem wystąpienia zaburzeń funkcjonalnych, a co za tym idzie, korelują między innymi z częstszym korzystaniem z opieki medycznej i większymi kosztami leczenia.

Celem pracy opublikowanej w Diabetes Care była ocena ryzyka występowania zaburzeń funkcjonowania spowodowanych współwystępowaniem obu chorób. W tym celu przeanalizowano dane 30 022 dorosłych osób, zebrane w National Helath Interview Survey 1999. Badaną populację podzielono na 4 kategorie: bez depresji i cukrzycy, wyłącznie z depresją, wyłącznie z DM, z DM i depresją.

W tak wydzielonych podgrupach zaburzenia funkcjonalne występowały u odpowiednio: 24,5%, 51,3%, 58,1% oraz 77,8% badanych. Iloraz szans występowania zaburzeń funkcjonalnych u chorych DM i depresją wynosił 7.15 (4.53-11.28).

W dyskusji autor pracy podkreśla istotne znaczenie wyników pracy dla zdrowia publicznego i szacuje liczbę mieszkańców USA z zaburzeniami funkcjonalnymi na 54.5 miliona, w tym 5.6 miliona osób z depresją, 5.5 miliona osób z DM oraz 0.7 miliona chorych ze współistniejącą DM i depresją.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-02-23

0 replies on “Cukrzyca, duża depresja a zaburzenia funkcjonowania u dorosłych obywateli USA”