Psychiatria, technologia a hodowla kukurydzy w Iowa

Harry Karlinsky – Psychiatry, technology, and the corn field of Iowa Can J Psychiatry 2004;49:1
W Canadian Journal of Psychiatry ukazał się artykuł redakcyjny autorstwa Harrego Karlinskiego, stanowiący komentarz do opublikowanych w tym samym numerze czasopisma prac poświęconych nowoczesnym technologiom wymiany informacji: internetowi, wideo-konferencjom i elektronicznym asystentom (personal digital assistant-PDA) oraz ich wpływowi na postęp badań naukowych, wymianę informacji oraz leczenie.

Autor zastanawia się nad przyczynami nierównomiernego rozpowszechnienia tych metod wśród lekarzy w Kanadzie, (88% wykorzystuje Internet, połowa specjalistów przed 35 rokiem życia korzysta z PDA, ale tylko pojedyncze osoby uczestniczą w konferencjach telepsychiatrycznych).

Karlinsky przytacza przy tej okazji tzw. „teorię rozproszenia,” opisującą procesy rozprzestrzeniania innowacji w obrębie danego systemu społecznego i cytuje opublikowaną ponad 60 lat temu, klasyczną pracę Ryana i Grossa, którzy przebadali tempo wprowadzania w latach 1928 – 1941 do uprawy nowych, bardziej odpornych, hybrydowych ziaren kukurydzy. W roku 1933 ziarna te stosowało tylko 10% z 259 farmerów z 2 małych społeczności w stanie Iowa (USA). W roku 1941 niemal wszyscy hodowcy stosowali nowy rodzaj ziarna. We wczesnych fazach procesu upowszechniania innowacji decydującą rolę odegrali sprzedawcy, natomiast w późniejszych sąsiedzi, którzy jako pierwsi zastosowali nowe ziarno.

Karlinsky zauważa, że podobne procesy zachodzą również w medycynie i jako przykład podaje upowszechnienie tetracykliny wśród lekarzy ze stanu Illinois. Ogłoszenia i przedstawiciele koncernów medycznych rozszerzyły wiedzę lekarzy o nowym preparacie, jednak kluczową rolę w przekonaniu większości lekarzy praktyków odegrało zdanie autorytetów medycznych – „opinion leaders.” Podobnie ma się stać, zdaniem Karlinskyego, w przypadku nowych technologii wymiany informacji stosowanych w psychiatrii i ogólnie w medycynie.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2004-01-19

0 replies on “Psychiatria, technologia a hodowla kukurydzy w Iowa”