Zmiany kontroli glikemii w czasie świąt

Harn-Shen Chen i wsp – A prospective study of glycemic control during holiday time in type 2 diabetic patients Diab Care 2004;27:326
W Diabetes Care opublikowano wyniki pracy oryginalnej poświęconej monitorowaniu zmian w stopniu kontroli poziomu glikemii w okresie przed i poświątecznym. Jak zauważają autorzy, rygorystyczna kontrola glikemii u chorych na cukrzycę pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia w przyszłości mikro- i makroangiopatii. Niestety, u znacznej części osób z cukrzycą nie udaje się utrzymać zadowalającego wyrównania metabolicznego.

W przeprowadzonym w latach dziewięćdziesiątych badaniu UKPDS zaobserwowano, że w czasie dziesięcioletniej obserwacji u chorych na cukrzycę nastąpił istotny wzrost glikemii na czczo (o 1-2.8 mmol/l oraz poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c w surowicy (o 1.2-1.7%). Nie wiadomo jednak, czy zjawisko to zależy od okresowych epizodów hiperglikemii, czy też od stopniowego wzrostu poziomu glukozy.

Chen i wsp. porównali wartości glikemii oraz HbA1c, w okresie przed oraz po chińskim Nowym Roku, u chorych na cukrzycę mieszkańców Tajwanu. Okres świąteczny dla Chińczyków zaczyna się 23 grudnia i trwa do lutego – w tym czasie tradycyjnie spożywają oni obfite posiłki, przy jednocześnie obniżonej aktywności fizycznej. Do badania zakwalifikowano 110 osób z cukrzycą typu drugiego, leczonych doustnymi lekami hipoglikemizującymi. Glikemia na czczo oraz poziom HbA1c w surowicy mierzone były w grudniu (przed świętami), w styczniu i lutym (czas świąt) oraz w marcu (okres poświąteczny).

Od grudnia do marca znacząco wzrósł poziom HbA1c (z 7.3 do 7.5 %; p<0.05). U 90 osób, które zgłosiły się na ponowną kontrolę autorzy dokonali ponownego pomiaru HgbA1c przed kolejnym okresem noworocznym – wartości HgbA1c utrzymały się na poziomie ok. 7.5 %. Według autorów pracy, przemijające okresy hiperglikemii mogą istotnie wpływać na jakość kontroli cukrzycy w przyszłości. Po powrocie chorych do uregulowanego trybu życia, poziom HgbA1c nie spada, lecz utrzymuje się na podwyższonym poziomie, co może przyczyniać się do wzrostu ryzyka wystąpienia poważnych powikłań cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-02-16