Ocena zaburzeń psychologicznych i poznawczych przy stosowaniu statyn – założenia badania UCSD

Beatrice A. Golomb i wsp – Conceptual foundations of the UCSD statin study Arch Intern Med 2004;164:153
W Archives of Internal Medicine przedstawiono przegląd piśmiennictwa poświęconego zależności pomiędzy poziomem cholesterolu, stosowaniem statyn a problemami, takimi jak: funkcje poznawcze, depresja, agresja i przemiany serotoniny.

Tematyka ta stanowi założenia koncepcyjne badania University of California San Diego (UCSD) Statin Study. Statyny należą do najczęściej przepisywanych leków i odpowiadają za blisko 17% wzrost wydatków na leczenie farmakologiczne w USA. Wątpliwości budzi wpływ statyn na zaburzenia funkcji psychologicznych i poznawczych związanych z redukcją poziomu cholesterolu. Dotychczasowe duże badania “statynowe” pomijały te kwestie, a wyniki mniejszych badań przynosiły kontrowersyjne wyniki.

Produkty metabolizmu cholesterolu w centralnym układzie nerwowym są istotne dla wydzielania hormonów, metabolizmu mieliny i gospodarki energetycznej komórek nerwowych. Wiele małych badań potwierdza obniżenie funkcji poznawczych, uwagi i szybkości posychomotorycznej przy obniżeniu stężenia cholesterolu. Badania obserwacyjne sugerują również związek niskiego poziomu cholesterolu z wyższym ryzykiem samobójstw. Z drugiej strony badania randomizowane nie potwierdzają wzrostu samobójstw lub zachowań agresywnych u chorych stosujących statyny.

W roku 2003 rozpoczęto rekrutację 1000 chorych do UCSD Statin Study, oceniającego szczegółowo wpływ stosowania statyn na funkcje psychiczne, poziom depresji i agresji, funkcje poznawcze i wskaźniki poziomu metabolizmu serotoniny u chorych z hiperlipidemią. Badanie pozwoli na weryfikację kontrowersyjnych kwestii związanych z pozanaczyniowymi działaniami statyn.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-01-26

 

0 replies on “Ocena zaburzeń psychologicznych i poznawczych przy stosowaniu statyn – założenia badania UCSD”