Rozpowszechnienie czynników ryzyka choroby wieńcowej w USA

Kurt J. Greenlund i wsp – Trends in self-reported multiple cardiovascular disease risk factors among adults in the United States, 1991-1999 Arch Intern Med 2004;164:181
W Archives of Internal Medicine opublikowano porównanie wyników badań przeglądowych Behavioral Risk Factor Surveillance System z lat 1991-99, poświęconych ocenie częstości występowania wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w społeczeństwie amerykańskim. Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, cukrzyca, nadwaga oraz nikotynizm powszechnie uznane są za niezależne czynniki ryzyka choroby wieńcowej i udaru mózgu, przy czym wraz ze wzrostem liczby czynników ryzyka istotnie rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych.

W USA, od lat osiemdziesiątych prowadzone są badania nad rozpowszechnieniem w społeczeństwie amerykańskim czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Losowo wybrane osoby proszone są o telefoniczną odpowiedź na pytania, czy palą papierosy, ile ważą, czy rozpoznano u nich nadciśnienie tętnicze lub cukrzycę, oraz czy miały oceniany poziom cholesterolu w surowicy krwi. Liczba uczestników ankiety wzrasta z każdym rokiem: w 1991 roku zebrano dane od ok. 90 tysięcy osób, w 1999 roku od ok. 160 tysięcy.

Porównując wyniki z lat 1991 i 1999, Greenlund i wsp. stwierdzili, że społeczeństwo amerykańskie staje się coraz bardziej otyłe. Odsetek osób dorosłych ze wskaźnikiem masy ciała (body mass index -BMI) powyżej 30 wzrósł z 13.5% w 1991 roku do ponad 20% w 1999 roku. Zwiększyła się również liczba osób z cukrzycą (z 5.5% do 7%) oraz (nieznacznie) z nadciśnieniem tętniczym (z 23.8% do 25.4%) i hipercholesterolemią (z 24.9% do 27.7%). Nie zanotowano natomiast istotnych zmian w rozpowszechnieniu nikotynizmu: zarówno w 1991, jak i w 1999 roku ok. 21% uczestników ankiety przyznało się do palenia papierosów. Autorzy porównania zwracają uwagę na niepokojąco narastającą liczbę osób z dwoma, lub więcej czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (wzrost z 23.6% w 1991 r. do blisko 28% w 1999 r.), co może prowadzić do wzrostu zachorowalności na chorobę wieńcową i udar mózgu w USA.

Według autorów przedstawione dane dowodzą nieskuteczności dotychczasowych działań podejmowanych w celu ograniczenia rozpowszechnienia czynników ryzyka w społeczeństwie amerykańskim.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-01-26