Przewidywana długość życia i jego jakość u chorych z cukrzycą – obserwacja kanadyjska

Douglas G. Manuel i Susan E. Schultz – Health-related quality of life and health-adjusted life expectancy of people with diabetes in Ontario, Canada, 1996-1997 Diabetes Care 2004;27:407
Wobec rosnącej długości życia populacji krajów wysokorozwiniętych, istotne staje się również, aby jego jakość ulegała poprawie. WHO wskazuje na potrzebę określania nie tylko “lat dodanych do życia”, ale również “życia dodanego do lat,” co najlepiej opisuje potrzebę analizowania jakości życia chorych.

Oceny takiej podjęli się badacze z Kanady analizując jakość życia (quality of life, QOL) i przewidywaną długości życia chorych z cukrzycą. Do badania włączono dane osób znajdujących się w rejestrze populacyjnym Ontario Health Survey (n=35 517) oraz Ontario Diabetes Database (n=487 576).

Przewidywana długość życia dla mężczyzn i kobiet z cukrzycą wyniosła odpowiednio 64,7 i 70,7 lat, czyli odpowiednio o 12,8 i 12,2 lat krócej niż w populacji bez cukrzycy. Jak oceniają badacze, wyeliminowanie cukrzycy wydłużyłoby średnią przewidywaną długość życia w Ontario o 2,8 lat u mężczyzn i i 2,6 lat u kobiet.

W porównaniu do osób bez cukrzycy, osoby chore częściej odczuwały przewlekły ból oraz wymagały pomocy innych osób w codziennych zajęciach i rezygnowały z pracy zawodowej z powodu choroby.

Zdaniem autorów cukrzyca jest znacznym obciążeniem zdrowotnym populacji Ontario. Zapobieganie cukrzycy i jej skuteczne leczenie (poprzez odpowiednią kontrolę glikemii i prewencję powikłań sercowo-naczyniowych) może w sposób istotny poprawić długość życia populacji, bez pogorszenia jakości życia osób objętych profilaktyką lub leczeniem.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-02-10

0 replies on “Przewidywana długość życia i jego jakość u chorych z cukrzycą – obserwacja kanadyjska”