Kontrola czynników ryzyka chorób układu krążenia u osób z cukrzycą – czy w ostatniej dekadzie doszło do poprawy

Sharon H. Saydah, Judith Fradkin i Catherine C. Cowie – Poor control of risk factors for vascular disease among adults with previously diagnosed diabetes JAMA 2004;291:335
W Journal of American Medical Association opublikowano wyniki porównania częstości występowania czynników ryzyka chorób układu naczyniowego u cierpiących na cukrzycę uczestników badań NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey III, 1994-98, n = 1265) oraz NHANES 1999-2000 (n = 441). Celem analizy była ocena trendów w skuteczności kontrolowania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak: poziom HbA1c, poziom cholesterolu całkowitego oraz wysokość ciśnienia tętniczego krwi.

U uczestników NHANES 1999-2000 poziom HbA1c uznawany przez American Diabetes Association za docelowy (<7.0%) miało jedynie 37% badanych. Dekadę wcześniej, w NHANES III, poziom HbA1c <7% miało 44.3% chorych. W latach 1999-2000 poziom HbA1c uznawany przez ADA za wskazanie do dodatkowej interwencji (>8.0%) stwierdzono aż u 37.2% badanych. Była to liczba porównywalna do odnotowanej w NHANES III (36.5%). Równie niezadowalająca była w obu badaniach kontrola ciśnienia tętniczego – prawidłowe wartości ciśnienia (<130/80 mmHg ) miało 35.8% chorujących na cukrzycę uczestników NHANES 1999-2000 i 29.0% uczestników NHANES III. Nadciśnienie (≥140/90 mm Hg) stwierdzono u odpowiednio 40.4% i 42.9% uczestników obu prób. Poziom całkowitego cholesterolu przekraczał 200 mg/dl u 51.8% uczestników NHANES 1999-2000 oraz u 66.1%, uczestników NHANES III. Prawidłowe wartości wszystkich trzech parametrów stwierdzono jedynie u 7.3% uczestników NHANES 1999-2000 oraz u 5.2% uczestników NHANES III (różnica nieistotna statystycznie).

Zdaniem autorów, pomimo wielu ograniczeń metodologicznych, wyniki analizy prowadzonej na reprezentatywnej próbce dorosłych mieszkańców USA, świadczą o nieskuteczności prowadzonych dotąd działań profilaktycznych. W przeciągu dekady poprawa w zakresie kontroli ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu okazała się stosunkowo niewielka, w odniesieniu do kontroli glikemii zaobserwowano wręcz pogorszenie. Konieczne jest podjęcie dalszych wysiłków mających na celu kontrolę czynników ryzyka chorób układu naczyniowego u osób z cukrzycą.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-01-21