Zmniejsza sie odsetek osób bez istotnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego

N Paynter i wsp – Declining prevalence of US adults with no known major risk factors for heart disease and stroke MMWR 2002;53:4
W styczniowym wydaniu Morbidity and Mortality Weekly Report opublikowano wyniki najnowszego amerykańskiego badania epidemiologicznego, w którym stwierdzono zmniejszanie się odsetka mieszkańców tego kraju, u których nie występuje co najmniej jeden istotny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego.

Źródłem danych był populacyjny system nadzoru czynników ryzyka BRFSS (Behavioral Risk Factor Surveillance System), obejmujący dorosłych mieszkańców USA. Dla celów badania wykorzystano dane z 47 stanów i Dystryktu Kolumbia z lat 1991 i 2001.

W ciągu 10 lat odsetek dorosłych osób, u których nie występował żaden z głównych czynników ryzyka, zmniejszył się z 41.8% w 1991 roku do 36% w 2001 roku. Negatywny trend dotyczył obu płci i nie zależał od grupy wiekowej, rasy/narodowości ani poziomu wykształcenia.

Odsetek osób otyłych wzrósł o 8.8% a osób z hipercholesterolemią o 3.5%. W 2001 roku, na cukrzycę chorowało o 2.6%, a na nadciśnienie tętnicze o 2.8% więcej osób niż 10 lat wcześniej. Z kolei, odsetek palaczy nie zmienił się (- 0.1%). Jedynym stanem USA, w którym odsetek osób bez głównych czynników ryzyka nieznacznie wzrósł, były Hawaje (0.4%).

Interpretując wyniki badania, autorzy zwracają uwagę na źródła potencjalnych błędów analizowanych danych, w tym intensywniejsze niż w latach 90-tych badania przesiewowe (a więc większą wykrywalność czynników ryzyka). Jeśli jednak uzyskane wyniki odzwierciedlają rzeczywistą sytuację epidemiologiczną, to w najbliższych latach można spodziewać się wzrostu nowych przypadków chorób układu sercowo-naczyniowego. Aby temu zapobiec, należy położyć jeszcze większy nacisk na programy profilaktyki tych chorób.

Opracowane na podstawie: Mortality and Morbidity Weekly Report / 2004-01-16

0 replies on “Zmniejsza sie odsetek osób bez istotnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego”