Nadwaga i otyłość w chorobie wieńcowej – wyniki EUROASPIRE II

Dirk De Bacquer i wsp – Overweight and obesity in patients with established coronary heart disease: are we meeting the challenge? Eur Heart J 2004;25:121
Niewiele jest badań weryfikujących aktualną częstość występowania nadwagi i otyłości u chorych z potwierdzoną chorobą wieńcową (IHD) oraz oceniających skuteczność modyfikacji czynników ryzyka w tej populacji.

Cennych informacji dostarczają wyniki badania EURASPIRE II. Do analizy włączono dane ponad 5500 chorych po niedawnym incydencie sercowym z 16 krajów europejskich.

Otyłość stwierdzono u 31% chorych, a nadwagę u kolejnych 48%. U chorych z otyłością i nadwagą, częściej niż u chorych z BMI <25, występowały: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia i niższy poziom wykształcenia. U osób z BMI >25 wykazano gorszą kontrolę ciśnienia tętniczego, w tym także u osób stosujących leki hipotensyjne (RR>=140/90 mm Hg stwierdzono u 56% chorych otyłych, 51% pacjentów z nadwagą i 48% z BMJ <25). Nietolerancję glukozy wykazywało odpowiednio: 27%, 38% i 50% chorych z BMI < 25, z nadwagą i otyłością. Większość zaleceń dotyczących prewencji wtórnej była realizowana z podobną (niewystarczającą) częstością u chorych otyłych, z nadwagą oraz z BMI < 25.

Pomiędzy wypisem ze szpitala a rozmową po 6-miesięcznej obserwacji około 25% chorych przytyło o co najmniej 5 kg. Istotnie schudło zaledwie 8% chorych.

Badanie wskazuje na znaczne rozpowszechnienie i niedostateczną kontrolę nadwagi i otyłości w populacji wysokiego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Autorzy pracy podkreślają, że pomimo wyraźnych zaleceń prewencji wtórnej nie jest ona skutecznie wdrażana u chorych z IHD, a przestrzeganie zaleceń przez chorych jest w większości przypadków niedostateczne.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2004-01-15