Czasopisma medyczne a problem “10/90”

Artykuł redakcyjny – Western medical journals and the 10/90 problem CMAJ 2004;170:5
Według niezależnych danych w 1990 roku na świecie na badania medyczne wydano 30 miliardów dolarów amerykańskich, jednak zaledwie 5% tej kwoty przeznaczono na projekty poświęcone problemom, z którymi borykają się kraje rozwijające się. Paradoksalnie, 93% możliwych do uniknięcia zgonów („preventable mortality”) występuje właśnie w tych krajach.

Do tradycyjnych problemów zdrowotnych krajów rozijających się, wynikających z niedożywienia i chorób endemicznych, dołączają obecnie konsekwencje medyczne związane z industrializacją, urbanizacją i degradacją środowiska.

W 1998 roku wydatki na cele badawcze w medycynie wzrosły do 73.5 miliardów dolarów, lecz ich alokacja uległa niewielkim zmianom. Problemom nękającym 90% światowej populacji poświęca się zaledwie 10% badań naukowych. Zjawisko to określono mianem “problemu 10/90”.

W styczniowym wydaniu Canadian Medical Association Journal ukazał się artykuł redakcyjny, w którym autorzy zastanawiają się nad rolą czasopism medycznych w zmniejszaniu przepaści w dostępie do opieki zdrowotnej na świecie. W opinii autorów, współczesne czasopismo to nie tylko miejsce publikacji prac naukowych, ale również narzędzie pozwalające wspierać badaczy w krajach trzeciego świata. Zdaniem autorów w praktyce oznacza to między innymi: promowanie wymiany naukowej, finansowanie udziału lekarzy z regionów rozwijających się w szkoleniach i konferencjach, a także zwiększanie dostępu do aktualnej wiedzy medycznej poprzez bezpłatne subskrypcje i swobodny dostęp do informacji w internecie.

Jak podkreślają redaktorzy Canadian Medical Association Journal, nie stać nas na ignorowanie problemów zdrowotnych nękających przeważającą część współczesnego świata.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2004-01-06

0 replies on “Czasopisma medyczne a problem “10/90””