Kontrola wartości ciśnienia tętniczego-czy w ostatnich latach nastąpiła poprawa?

Ann Borzecki i wsp – Hypertension control. How well are we doing? Arch Intern Med 2003;163:2705
Niedostateczna kontrola nadciśnienia tętniczego powoduje wzrost ryzyka wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. Z tego powodu u większości chorych z nadciśnieniem zalecane jest utrzymanie wartości ciśnienia na poziomie poniżej 140/90 mm Hg, a u osób ze współistniejącą cukrzycą lub niewydolnością nerek poniżej 130/85 mm Hg (u chorych z białkomoczem nawet poniżej 125/75 mm Hg). W codziennej praktyce zdarza się jednak, że powyższe wytyczne nie są w pełni realizowane.

Borzecki i wsp. ocenili, jak kształtowała się w latach dziewięćdziesiątych kontrola nadciśnienia tętniczego u amerykańskich emerytowanych wojskowych. Autorzy zebrali wyniki pomiarów ciśnienia, uzyskane z losowo wybranych kart ambulatoryjnych 981 osób leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego w 1999 roku i porównali je z wartościami ciśnienia odnotowanymi w podobny sposób w latach 1990-1995 w kartach 800 chorych.

Zarówno skurczowe jak i rozkurczowe ciśnienie tętnicze było znacząco niższe w 1999 roku niż w latach poprzednich (wartości średnie odpowiednio ok. 142/77 i 145/83 mm Hg). Odsetek chorych niewyrównanych również uległ zmniejszeniu – wartości ciśnienia powyżej 140/90 mm Hg odnotowano odpowiednio u 57% i 69% badanych. W porównaniu do wyników z lat 1990-1995 szczególnie znaczący spadek ciśnienia odnotowano w 1999 roku u chorych ze współistniejącą cukrzycą i chorobami nerek (ciśnienie skurczowe niższe o ok. 14 mm Hg, rozkurczowe – o ok. 16 mm Hg). Tak istotna różnica wynikała jednak z bardzo złej kontroli ciśnienia w tej grupie chorych w latach poprzednich – obecnie chorzy z nadciśnieniem i cukrzycą oraz chorobą nerek charakteryzowali się podobnymi wartościami ciśnienia jak cała badana populacja.

Autorzy podkreślają, że mimo zaobserwowanej poprawy, pozostaje w dalszym ciągu duża rozbieżność między wartościami zalecanymi a zaobserwowanymi w 1999 roku i istnieją dalsze możliwości poprawy sytuacji. Szczególnie dotyczy to osób z cukrzycą i chorobami nerek.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-12-22

0 replies on “Kontrola wartości ciśnienia tętniczego-czy w ostatnich latach nastąpiła poprawa?”