“Paradoks francuski”-próby wyjaśnienia

Jean Ferrieres – The French paradox: lessons for other countries Heart 2004;90:107
“Paradoks francuski” polega na niskiej zapadalności i śmiertelności z powodu choroby wieńcowej (CHD), pomimo znacznej zawartości cholesterolu i nasyconych tłuszczów w diecie typowego Francuza. Przykładowo w Belfaście, gdzie obserwuje się bardzo wysoką zapadalność na CHD, udział tłuszczów w całkowitej kaloryczności diety wynosi 38%, podczas gdy w Tuluzie, gdzie zapadalność jest niska – 39%. Pomimo wieloletnich prób, opisywane zjawisko nie doczekało się jednoznacznego wyjaśnienia.

Wiadomo, że niskiej zapadalności na CHD we Francji nie można tłumaczyć jedynie różnicami pod względem klasycznych czynników ryzyka tej choroby. W opinii wielu autorów, u podłoża paradoksu francuskiego leży specyficzna dla krajów basenu Morza Śródziemnego dieta. W 1992 roku, Renaud i DeLorgeril ustalili, że niezależną zmienną różniącą regiony o niskiej i wysokiej zapadalności na CHD jest spożycie wina. Wnioski z kolejnych prac dotyczących tego zagadnienia były niejednoznaczne.

Zgodnie z aktualną wiedzą, spożywanie umiarkowanej ilości alkoholu obniża ryzyko choroby wieńcowej, głównie poprzez podwyższanie poziomu HDL, a być może również poprzez hamowanie agregacji płytek krwi. Przewaga czerwonego wina nad innymi alkoholami może wynikać między innymi z zawartości flawonoidów hamujących oksydację LDL.

W przeciwieństwie do regularnego picia wina, charakterystycznego dla Francuzów, wypijanie dużej ilości alkoholu w weekend przy abstynencji w dni powszednie podwyższa ryzyko CHD poprzez niekorzystny wpływ na ciśnienie tętnicze.

Są dowody na to, że typowy dla krajów południowej Europy, duży udział warzyw i owoców w diecie, może odgrywać równie istotną jak czerwone wino rolę w przeciwdziałaniu chorobie wieńcowej.

Zdaniem autorów artykułu, u podłoża paradoksu leżą prawdopodobnie liczne i w dużej mierze jeszcze nie zidentyfikowane, regionalne czynniki ochronne środowiskowe i behawioralne. W niczym nie umniejsza to konieczności przestrzegania powszechnie przyjętych zasad profilaktyki pierwotnej.

Opracowane na podstawie: Heart / 2004-01-02

0 replies on ““Paradoks francuski”-próby wyjaśnienia”