Dlaczego chorzy z nadciśnieniem nie są prawidłowo leczeni?

Patrick J. O`Connor – Overcome clinical inertia to control systolic blood pressure Arch Intern Med 2003;163:2677
Wyniki badań z ostatnich lat potwierdzają istotny wpływ podwyższonego ciśnienia krwi na wystąpienie w przyszłości udaru mózgu, zawału serca oraz niewydolności nerek. W praktyce klinicznej lekarze opiekujący się chorymi z nadciśnieniem tętniczym często nie wprowadzają odpowiednio agresywnej terapii, dzięki której możliwe byłoby uniknięcie poważnych powikłań sercowo-naczyniowych.

W artykule redakcyjnym zamieszczonym w Archives of Internal Medicine, O`Connor określa wyczekującą postawę lekarzy klinicystów wobec osób z podwyższonym ciśnieniem krwi jako “inercję kliniczną”. Polega ona na powstrzymaniu się od odpowiedniego działania terapeutycznego, mimo stwierdzonych w czasie wizyty lekarskiej nieprawidłowych wartości ciśnienia krwi.

Autor powołuje się na badania obserwacyjne wykazujące, że mniej niż 20 % pacjentów ze stwierdzonym podczas wizyty lekarskiej podwyższonym ciśnieniem otrzymuje od lekarza receptę na nowe leki hipotensyjne lub zalecenie zmiany dawki dotychczas stosowanych preparatów. Przyczyną tego zjawiska jest często niedostateczne zainteresowanie lekarza problemem nadciśnienia podczas wizyty, która odbywa się z innych przyczyn. Dodatkowo, chorzy często bronią się przed zmianą leczenia z obawy przed działaniami niepożądanymi leków lub wydatkami związanymi z bardziej intensywną terapią hipotensyjną. Największe zagrożenie dla prawidłowego leczenia chorych z nadciśnieniem tętniczym stanowi jednak niewiedza lekarza o korzyściach wynikających z redukcji ciśnienia krwi. Ocena nieprawidłowych wartości ciśnienia jako “nie takie złe” oraz “trochę podwyższone”, wprowadzają chorego w stan fałszywego poczucia bezpieczeństwa i znacznie utrudniają przekonanie go do podjęcia agresywnego leczenia w przyszłości.

Autor podkreśla konieczność propagowania wśród lekarzy aktywnej postawy wobec chorych z podwyższonym ciśnieniem tętniczym, która może przyczynić się do zapobieżenia groźnym powikłaniom nadciśnienia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-12-08

0 replies on “Dlaczego chorzy z nadciśnieniem nie są prawidłowo leczeni?”