Problemy emocjonalne i behawioralne w dzieciństwie a zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju w młodości

Sabine J. Roza i wsp – Stable prediction of mood and anxiety disorders based on behavioral and emotional problems in childhood: a 14-year follow-up during childhood, adolescence, and young adulthood. Am J Psychiatry 2003;160:2116
Celem pracy holenderskich autorów było ustalenie stałych, wczesnych czynników prognostycznych, których stwierdzenie w okresie dziecięcym pozwoliłoby przewidzieć wystąpienie zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju w okresie dorastania i okresie młodzieńczym. W tym celu, w 1983 roku, rodzice ponad 2500 dzieci w wieku od 4 do 16 lat, z problemami emocjonalnymi i behawioralnymi, wypełnili 120-punktowy kwestionariusz Child Behavior Checklist. Badania powtarzano co 2 lata do roku 1991. Zebrane dane opracowano po 14 latach od rozpoczęcia badania.

Posługując się klasyfikacją DSM IV ustalono rozpowszechnienie zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych w 1580-osobowej grupie, która ukończyła próbę. Wysoki poziom skal oceniających lęk i depresję, introwertyzm i skargi somatyczne w Child Behavior Checklist w znaczący sposób pozwalały przewidzieć wystąpienie zaburzeń nastroju w okresie późniejszym. Zaburzenia lękowe korelowały z występującymi w dzieciństwie problemami socjalnymi, zachowaniami agresywnymi oraz przestępczymi.
Zaburzenia depresyjne dominowały u płci żeńskiej. W wypadku zaburzeń lękowych nie określono dominacji żadnej z płci, chociaż wiele prac wykazywało większe rozpowszechnienie wśród płci żeńskiej. Zdaniem autorów wiąże się to z odczuwaniem przez dziewczęta procesu dojrzewania jako bardziej zmieniającego fizycznie i w znacznym stopniu stresującego.

Rozpoznanie występujących w dzieciństwie problemów emocjonalnych przejawiających się zahamowaniem, wycofaniem bądź nadmierną agresywnością oraz zaburzeń zachowania związanych z zastraszaniem, wyszydzaniem, brakiem partnerskich relacji w grupie, może być podstawą do podjęcia wczesnej interwencji psychologicznej i może zapobiegać rozwojowi zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju w późniejszym życiu.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2004-12-02