Stężenie cholesterolu a śmiertelność w niewydolności serca

Gregg C. Fanarow, Tamara B. Horwich – Cholesterol and mortality in heart failure: the bad gone good? J Am Coll Cardiol 2003;42:1941
W krótkim komentarzu, który został opublikowany w Journal of American College of Cardiology, Fanarow i Horwich omawiają wyniki pracy Rauchhaus`a i wsp. [w której wykazano, że poziom cholesterolu całkowitego <200 mg/dl jest niezależnym czynnikiem niepomyślnego przebiegu HF (RR 3.5, 95% CI 1.1 do 11.0)] oraz prezentują inne dane na temat prognostycznego znaczenia poziomu cholesterolu u osób z niewydolnością serca (HF).

W 1998 r. po raz pierwszy zaobserwowano, że niskie poziomy: cholesterolu całkowitego, lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) i trójglicerydów, zapowiadają wyższą śmiertelność u chorych z zaawansowaną HF. Opublikowana w 2002 roku 5-letnia obserwacja grupy 1134 chorych z zaawansowaną niewydolnością serca potwierdziła wyniki wcześniejszych, mniejszych i krócej trwających badań. Niższe wartości lipidów i lipoprotein były związane z mniejszą przeżywalnością, także wśród chorych z HF spowodowaną chorobą wieńcową.

Praca Rauchhaus`a i wsp. przyniosła kolejne informacje – poziom cholesterolu całkowitego był czynnikiem predykcyjnym śmiertelności, niezależnie od kacheksji sercowej, indeksu masy ciała, szczytowego zużycia tlenu i poziomu cytokin. Dotąd nie ustalono, czy niski poziom cholesterolu jest tylko markerem prognostycznym, czy też przyczyną wyższej śmiertelności. Z drugiej strony, pierwsze pilotażowe doniesienia mogą sugerować, że stosowanie statyn korzystnie wpływa na przeżywalność u chorych z HF, niezależnie od etiologii niewydolności serca i wyjściowego poziomu cholesterolu.

Zdaniem autorów, odpowiedzi na temat roli statyn u pacjentów z niewydolnością serca udzielą trwające obecnie duże prospektywne badania.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2004-12-03

0 replies on “Stężenie cholesterolu a śmiertelność w niewydolności serca”