Program prewencji cukrzycy w Finlandii – Finnish Diabetes Prevention Study

J. Lindstrom i wsp – The Finnish Diabetes Prevention Study (DPS) Diabetes Care 2003;26:3230
Autorzy artykułu opublikowanego w Diabetes Care przedstawili założenia i wyniki 3-letniego programu prewencji cukrzycy w Finlandii – Finnish Diabetes Prevention Study (DPS).

Do badania zakwalifikowano 522 mężczyzn w średnim wieku z rozpoznaną upośledzoną tolerancją glukozy. W grupie intensywnej modyfikacji stylu życia dążono do redukcji masy ciała, obniżenia zawartości w diecie tłuszczów, tłuszczów nasyconych oraz zwiększenia spożycia błonnika. Przeprowadzono wielokrotne sesje edukacji dietetycznej o charakterze teoretycznym i praktycznym. Zalecono także wytrzymałościowy trening aerobowy i siłowy. W grupie zwykłej opieki badani otrzymali jedynie ogólną informację dotyczącą stylu życia.

W porównaniu z grupą kontrolną, w grupie intensywnej interwencji odnotowano wzrost aktywności fizycznej (po 3 latach siedzący tryb życia prowadziło w obu grupach odpowiednio 29% i 17% badanych). Po 3 latach w grupie intensywnej interwencji stwierdzono istotnie większą redukcję: masy ciała (4,5 kg v 0,9 kg), wartości wskaźnika talia/biodro, poziomu hemoglobiny glukozylowanej HbA1c, stężeń trójglicerydów oraz wskaźnika cholesterol całkowity/cholesterol HDL.

Przełożyło się to na 58% zmniejszenie liczby nowych przypadków cukrzycy. Są to wyniki porównywalne do uzyskanych w amerykańskim badaniu Diabetes Prevention Program (DPP), jednak jak podkreślają autorzy DPS, prowadzonej w DPP interwencji nie zaplanowano na potrzeby opieki podstawowej, podczas gdy podstawowym celem DPS była ocena możliwości prowadzenia działań profilaktycznych właśnie na tym poziomie opieki nad chorym.

Zdaniem autorów, modyfikacja stylu życia zastosowana w DPS przyniosła trwałe korzyści metaboliczne i można ją wprowadzać do codziennej praktyki klinicznej.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-12-15

0 replies on “Program prewencji cukrzycy w Finlandii – Finnish Diabetes Prevention Study”