Proste przesiewowe badanie w kierunku depresji

Bruce Arroll, Natalie Khin, Ngaire Kerse – Screening for depression in primary care with two verbally asked questions: cross sectional study BMJ 2003;327:1144
W opublikowanym na łamach British Medical Journal artykule przedstawiono wyniki pracy badaczy australijskich, oceniających przydatność testu dwóch pytań w przesiewowej diagnostyce depresji.

Depresja jest problemem zdrowotnym często spotykanym w praktyce lekarzy ogólnych. Wielu z nich uważa jednak, że proponowane w diagnostyce depresji kwestionariusze są zbyt wyszukane, a ich wypełnienie pochłania zbyt wiele czasu. Prostym testem jest kwestionariusz 2 pytań: „czy w czasie ostatniego miesiąca często odczuwałeś przygnębienie, beznadziejność? czy w czasie ostatniego miesiąca odczuwałeś, że nie znajdujesz przyjemności, zainteresowania w wykonywanych czynnościach?” Opublikowane w 1997 r. wyniki badania z użyciem przytoczonych pytań wykazały, że w porównaniu do jednego ze standardowych narzędzi diagnostycznych, czułość prostego testu wynosi 96%, a specyficzność 57%.

Arroll i wsp. ocenili przydatność tych samych pytań, ale zamiast formy pisemnej zadawali je ustnie 421 kolejnym pacjentom zgłaszającym się do lekarzy ogólnych. Czułość i specyficzność metody oceniali w stosunku do standardowego, złożonego międzynarodowego wywiadu diagnostycznego (CIDI). Dwukrotna odpowiedź twierdząca była uznana za wynik pozytywny.

Dwa pytania okazały się dobrym przesiewowym testem depresji, którego czułość i specyficzność wyniosły odpowiednio 97% i 67%. Jak podkreślają autorzy pracy, test dwóch pytań pozwala wykryć większość przypadków depresji spotykanych w praktyce lekarza ogólnego. Niewątpliwą praktyczną zaletą testu jest niewielka ilość czasu, jaką należy poświęcić na jego przeprowadzenie, należy jednak pamiętać, iż wysoka czułość testu wiąże się z dość dużą liczbą wyników fałszywie dodatnich.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2003-11-15