Depresja i ból

Kathryn Rost – Depression and pain Arch Intern Med 2003;163:2415
W komentarzu opublikowanym w Archives of Internal Medicine Kathryn Rost analizuje związek pomiędzy występowaniem zaburzeń nastroju a bólem. Bardzo często w codziennej praktyce lekarze spotykają się z pacjentami cierpiącymi z powodu depresji i jednocześnie skarżącymi się na bóle niewiadomego pochodzenia.

Opracowanie standardów postępowania dla tej grupy osób wiąże się z licznymi problemami metodologicznymi, a zagadnieniu temu poświęcono niewiele publikacji. Wiadomo jednak, że 65 % pacjentów chorujących na depresję ma znaczące klinicznie dolegliwości bólowe, a 37% pacjentów z dolegliwościami bólowymi ma depresję. Współwystępowanie bólu zmniejsza prawdopodobieństwo rozpoznania depresji i, co za tym idzie, obniża szansę wdrożenia właściwego leczenia. Stwierdzenie depresji nie zmniejsza zaś wykrywalności dolegliwości bólowych, ale pogarsza współpracę z lekarzem w ich leczeniu.

Ocena skuteczności leków przeciwdepresyjnych daje niejednoznaczne wyniki. Zdaniem autora, opisany problem medyczny jest na stosunkowo wczesnym etapie badawczym. Chociaż nadal brakuje jednoznacznych wyników badań wskazujących na konkretny rodzaj terapii jako metody z wyboru w leczeniu depresji i współwystępującego bólu niewiadomego pochodzenia, to opracowane metody analizy danych, wstępne kierunki badań farmakologicznych i psychoterapeutycznych (poznawczo-behawioralnych) pozwalają sądzić, że wkrótce zostaną opracowane standardy postępowania w leczeniu pacjentów z tego typu schorzeniem.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2003-11-10

0 replies on “Depresja i ból”