Skuteczne leczenie depresji ma korzystny wpływ na sprawność fizyczną osób z osteoarthritis

Elizabeth H.B. Lin i wsp – Effect of improving depression care in pain and functional outcomes among older adults with arthritis. A randomized controlled trial JAMA 2003;290:2428
Zapalenie kości i stawów (osteoarthritis) jest najczęstszą postacią zapalenia stawów w starszych grupach wiekowych i istotną przyczyną ograniczenia sprawności fizycznej. Przykładowo, objawowe osteoarthritis kolan występuje u jednej trzeciej osób po 65 roku życia.

Równie istotnym problemem zdrowotnym u osób starszych jest depresja – szacuje się, że dotyczy 16% tej populacji. Dotychczasowe badania wykazały korzystny wpływ skutecznego leczenia depresji na nasilenie bólu i poziom sprawności fizycznej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Z kolei, wiedza na temat wpływu terapii przeciwdepresyjnej na przebieg osteoarthritis, jest skąpa.

Autorzy z USA przeprowadzili randomizowaną i kontrolowaną próbę w ramach badania IMPACT (Improving Mood-Promoting Access to Collaborative Treatment), wyodrębniając podgrupę 1001 chorych z depresją i zapaleniem stawów, w wieku > 60 lat. Uczestników rekrutowano spośród pacjentów ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej. Chorych losowo przydzielano do dwóch grup: w grupie badanej stosowano leki przeciwdepresyjne i 6-8 sesji psychoterapii, w drugiej jedynie standardowe leczenie zapalenia stawów.

Po 12 miesiącach obserwacji, u osób z grupy badanej stwierdzano nie tylko poprawę w zakresie objawów depresji, ale również mniejsze nasilenie bólu (p=0.009) oraz mniejszy stopień niezdolności do wykonywania codziennych czynności z powodu zapalenia stawów (p=0.004) i z powodu bólu (p=0.002). Ponadto, w grupie z interwencją poprawił się ogólny stan zdrowia i jakość życia.

Podsumowując, w populacji starszych osób z zapaleniem stawów (głównie osteoarthritis) i depresją, skuteczne leczenie przeciwdepresyjne ma korzystny wpływ nie tylko na objawy psychiczne, ale również na ogólną sprawność fizyczną i nasilenie bólu stawów.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2003-11-12

0 replies on “Skuteczne leczenie depresji ma korzystny wpływ na sprawność fizyczną osób z osteoarthritis”