Wyniki badania EUROPA – komentarz z Kanady

Daniel G. Hackam – ACE-inhibition in stable coronary artery disease CMAJ 2003;169(9):939
Na łamach Canadian Medical Association Journal ukazał się komentarz Daniela Hackama do wyników badania EUROPA (European Trial on Reduction of Cardiac Events with Perindopril in Stable Coronary Artery Disease), w którym wykazano korzyści ze stosowania inhibitora enzymu konwertującego angiotensynę – peryndoprylu, u osób ze stabilną chorobą wieńcową. W grupie ponad 12 tysięcy chorych uczestniczących w badaniu, w sposób randomizowany kwalifikowanych do grupy otrzymującej 8 mg peryndoprylu dziennie lub placebo, stosowanie inhibitora enzymu konwertującego wiązało się z istotną poprawą rokowania. Korzystne działanie leku było widoczne niezależnie od występowania takich czynników ryzyka jak przebyty zawał serca, nadciśnienie czy cukrzyca.

Jak zauważa Daniel Hackam, wyniki badania pokazują, że uwzględniając w analizie zjawisko niepełnego przestrzegania zaleceń (noncompliance) liczba osób, które należy leczyć peryndoprylem aby uniknąć 1 zgonu lub zawału serca (NNT, number needed to treat), wynosi 36. Porównując wyniki omawianego badania z wcześniejszym badaniem HOPE autor podkreśla, iż w badaniu EUROPA wykazano, że peryndopryl przynosi korzyści również u osób z grupy niskiego ryzyka, leczonych dotychczas w sposób optymalny (ponad 90 % chorych uczestniczących w badaniu EUROPA otrzymywało leki przeciwpłytkowe, ok. 2/3 chorych otrzymywało statyny i beta-blokery).

Zdaniem autora komentarza, u osób z chorobą wieńcową należy preferować preparaty z grupy tkankowych inhibitorów ACE, których skuteczność zweryfikowano w dużych badaniach klinicznych, dążąc do osiągnięcia dawek stosowanych w tych próbach.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2003-10-28

 

0 replies on “Wyniki badania EUROPA – komentarz z Kanady”