Wyniki badania EUROPA komentuje prof. Opie

L. H. Opie – Perindopril prevents cardiovascular death and myocardial infarction in coronary disaese patients regardless of their cardiovascular risk Cardiovasc J South Afr 2003;01:30
Na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Wiedniu ogłoszono wyniki wieloośrodkowej, prospektywnej próby klinicznej EUROPA, w której oceniano wpływ peryndoprylu na przebieg choroby wieńcowej. W badaniu wzięło udział ponad 12 tysięcy chorych ze stabilną chorobą wieńcową, w sposób randomizowany kwalifikowanych do przyjmowania peryndoprylu w dawce 8 mg lub placebo; średni czas obserwacji wynosił 4 lata. Stwierdzono, że stosowanie peryndoprylu wiązało się z statystycznie istotnym obniżeniem ryzyka wystąpienia złożonego punktu końcowego, na który składały się: zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca oraz nagłe zatrzymanie krążenia; w szczególności przyjmowanie peryndoprylu niosło ze sobą obniżenie częstości zawału mięśnia sercowego (o 24 %) oraz niewydolności serca (o 39 %).

L. Opie, komentujący badanie na łamach Cardiovascular Journal of South Africa, przestrzega przed pochopnym uznaniem efektu działania peryndoprylu za “efekt klasy.” Jak dotychczas EUROPA jest jedynym badaniem, w którym udowodniono korzystny wpływ ACE-inhibitora na rokowanie u chorych ze stabilną chorobą wieńcową, obciążonych niskim ryzykiem wystąpienia ostrego epizodu sercowo-naczyniowego. Zbliżone rezultaty przyniosło badanie HOPE, które jednakże objęło chorych dużego ryzyka.

Zdaniem komentatora, jeśli wyniki badania PEACE z trandolaprylem będą podobne, wskazywać to może na “efekt podklasy” – długodziałąjących ACE inhibitorów o silnej aktywności tkankowej.

Opracowane na podstawie: Cardiovascular Journal of South Africa / 2003-10-03