Waga urodzeniowa i status społeczny a ciśnienie tętnicze

Rebecca Hardy i wsp – Birthweight, childhood social class, and change in adult blood pressure in the 1946 British birth cohort Lancet 2003;362:1178
W opublikowanej w The Lancet pracy R. Hardy i wsp. przedstawiają wyniki przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, wieloletniego badania obserwacyjnego poświęconego zależności pomiędzy wagą urodzeniową, klasą społeczną a wysokością ciśnienia tętniczego w dorosłym życiu.

Badania populacyjne sugerują, że niska waga dzieci przy urodzeniu może mieć związek z podwyższonym ciśnieniem tętniczym w przyszłości. Większość badaczy ograniczała się jednak do oceny wartości ciśnienia w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym.

W prezentowanej w The Lancet pracy w grupie ponad 3.5 tysiąca mężczyzn i kobiet, urodzonych w 1946 roku, przeprowadzono pomiary ciśnienia tętniczego w 36., 43. i 53. roku życia; wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej z uwzględnieniem wagi urodzeniowej i aktualnej osób badanych oraz statusu społecznego rodziców.

Stwierdzono, że u obojga płci niska waga przy urodzeniu związana jest z tendencją do wyższych wartości ciśnienia tętniczego. U mężczyzn z wagą urodzeniową 2.5 – 3.5 kg, w 36. roku życia skurczowe ciśnienie tętnicze wynosiło przeciętnie ok. 124 mm Hg, i było o 2 mm Hg wyższe niż u mężczyzn z wagą urodzeniową 3.5 – 4.0 kg; różnice ciśnienia skurczowego utrzymywały się w kolejnych pomiarach w 43. i 56. roku życia. U kobiet, podobne różnice ciśnienia skurczowego pojawiły się dopiero w pomiarach przeprowadzonych w 43 roku życia. Waga ciała przy urodzeniu nie miała wpływu na ciśnienie rozkurczowe.

Wykazano ponadto, że pochodzenie robotnicze również wiązało się z wyższymi wartościami ciśnienia skurczowego. Osoby z rodzin robotniczych miały w wieku 36 lat o ok. 1.6 mm Hg wyższe ciśnienie skurczowe w porównaniu do osób o innym pochodzeniu. Analiza statystyczna wyników uzyskanych w pomiarach w wieku 43 i 56 lat wykazała, że wartości ciśnienia skurczowego krwi w coraz większym stopniu zależały od aktualnej wagi ciała: wskaźnik wagi ciała (body mass index – BMI) stawał się najsilniejszym czynnikiem wpływającym na skurczowe ciśnienie tętnicze u osób w wieku średnim.

Zdaniem autorów, wyniki badania podkreślają znaczenie utrzymywania prawidłowej masy ciała dla zapobiegania wzrostowi ciśnienia w średnim wieku. Istotne jest zbadanie mechanizmów łączących warunki socjoekonomiczne w dzieciństwie z późniejszym wskaźnikiem masy ciała.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2003-10-11

0 replies on “Waga urodzeniowa i status społeczny a ciśnienie tętnicze”