Czego nauczyła świat epidemia SARS?

Ezekiel J. Emanuel – The lessons of SARS Ann Intern Med 2003;139:589
Artykuł z działu “Perspective” Annals of Internal Medicine poświęcono podsumowaniu epidemii SARS. Według oficjalnych statystyk, epidemia SARS pochłonęła 813 ofiar. Do 11 lipca 2003 zachorowało 8437 osób. Dla porównania, z powodu AIDS umiera rocznie około 3 milionów osób, a z powodu malarii – około 2 milionów.

Czy z perspektywy czasu można uznać, że SARS był jedynie przyciągającym uwagę tłumów nagłówkiem w mediach? Wydaje się, że znaczenie epidemii dla świata medycznego było bardzo duże. Po pierwsze, była ona testem wydolności systemów publicznej ochrony zdrowia, zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, lokalnym, jak i ograniczonym do pojedynczych szpitali. Istnieje przekonanie, że doświadczenie zdobyte w walce z SARS okaże się przydatne w przypadku pojawienia się ogólnoświatowych zagrożeń, takich jak pandemia grypy. Można się spodziewać, że doświadczenie konsekwencji nieudolnej polityki informacyjnej niektórych krajów pozwoli uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Po drugie, SARS po raz kolejny potwierdził, że granice państw nie stanowią przeszkody dla rozprzestrzeniania się chorób. Tym samym, nasz dobrostan wymaga ścisłej kooperacji pomiędzy systemami ochrony zdrowia wszystkich krajów. Trzecią lekcją wynikającą z epidemii SARS jest lekcja poświęcenia i odwagi personelu medycznego, który stanowił największą grupę ofiar. Na 141 zachorowań odnotowanych w Kanadzie, 92 dotyczyły pracowników ochrony zdrowia. Wbrew oczekiwaniom, szybki rozwój techniczny nie zmniejsza ryzyka, przed którym stoją lekarze i pielęgniarki.

Stąd czwarta lekcja, tym razem dla instytucji ochrony zdrowia. Przykład SARS powinien być dla nich bodźcem do szybkiego wdrożenia procedur zwiększających bezpieczeństwo personelu medycznego. Podsumowując, dramat, jakim był SARS, może uchronić nas przed nieporównywalnie większą tragedią, o ile wiedza zdobyta w trakcie epidemii zostanie właściwie wykorzystana.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2003-10-07

0 replies on “Czego nauczyła świat epidemia SARS?”