Największe zagrożenie zdrowia kobiet – choroba wieńcowa

Artykuł redakcyjny – The greatest threat to women`s health Lancet 2003;362:1165
W roku 2003 Światowy Dzień Serca obchodzony był pod hasłem „Kobiety, choroba wieńcowa i udar” (w Polsce pod hasłem „Serce kobiety”). W związku z tym w październikowym numerze pisma „Lancet” ukazał się artykuł redakcyjny podsumowujący aktualne mity i wiedzę dotycząca znaczenia choroby wieńcowej u kobiet.

W powszechnej opinii główną przyczyną zgonów u kobiet jest rak piersi (kraje rozwinięte) lub choroby zakaźne (kraje rozwijające się). Badanie MONICA potwierdza jednak, że główną przyczyną zgonów, 2-krotnie częstszą niż zgony z powodu wszystkich nowotworów, są choroby sercowo-naczyniowe. Prawdopodobieństwo zgonu sercowego jest u kobiet 4-krotnie wyższe niż z powodu raka piersi. Epidemiolodzy przewidują, że również w krajach rozwijających się, w roku 2010 dominującą przyczyną zgonów staną się powikłania sercowo-naczyniowe.

Badania Brytyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego wykazują, że w grupie kobiet powyżej 65 roku życia tylko 1/3 rozmawiała kiedykolwiek z lekarzem pierwszego kontaktu lub pielęgniarką środowiskową na temat choroby wieńcowej. Badanie ankietowe GRISP potwierdziło, że większość lekarzy pierwszego kontaktu jest mylnie przekonanych, że mężczyźni częściej zapadają na udar mózgu. Nie jest to problem jedynie uświadomienia kobiet, ale również odrobienia „zaległości” naukowych w stosunku do tej populacji oraz stosowania optymalnej diagnostyki, prewencji i leczenia.

W opinii autorów należy zmienić również sposób prezentacji powikłań choroby wieńcowej w mediach (zwykle jest to chory mężczyzna). Autorzy artykułu podkreślają, że kampanie dotyczące raka piersi odniosły niezaprzeczalny sukces medialny i spowodowały masowy udział kobiet w programach przesiewowych. Podobny sukces prewencji pierwotnej i edukacji kardiologicznej powinien być bardzo intensywnie wspierany przez szerokie grono społeczeństwa i lekarzy, badania potwierdzają bowiem, że stosowanie prewencji może spowodować ograniczenie zgonów sercowo-naczyniowych o ponad 50%.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2003-10-11

0 replies on “Największe zagrożenie zdrowia kobiet – choroba wieńcowa”