Dieta w przewlekłej niewydolności serca

Marc A. Silver – Dietary research in heart failure J Am Coll Cardiol 2003;42:1224
Danych na temat odpowiedniego odżywiania osób ze stabilną, przewlekłą niewydolnością serca jest niewiele. Trzy podstawowe instrukcje obejmują ograniczenie: ilości spożywanego sodu, płynów oraz spożycia tłuszczów nasyconych (związane z zapobieganiem miażdżycy).

Mówiąc o wskazówkach dietetycznych, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że około 50% chorych hospitalizowanych z powodu niewydolności serca jest niedożywionych. Wynika to prawdopodobnie ze złego wchłaniania i strat składników odżywczych oraz braku apetytu, które są częste u chorych przewodnionych.

W Journal of the American College of Cardiology (JACC) Aquilani i wsp. opublikowali dane badania 57 nieotyłych chorych z łagodną do umiarkowanej niewydolnością serca, u których przeprowadzili prospektywną ocenę bilansu odżywiania i porównali wyniki z odpowiednią pod względem wieku, BMI i sprawności grupą kontrolną.

Autorzy pracy i komentujący ją na łamach JACC Marc A. Silver zwracają uwagę na istotną ilość chorych z ujemnym bilansem kalorycznym (70.1%), ujemnym bilansem azotowym (59.6%). Autorzy wykazali przy tym, że ogólny wydatek energetyczny był taki sam u chorych z niewydolnością serca i w grupie kontrolnej.

Badanie Aquilani nie daje odpowiedzi na pytania: dlaczego bilans jest taki zły oraz jak ujemny bilans wpływa na objawy i postęp choroby. Zdaniem komentatora należy zwrócić uwagę, iż rutynowe zalecenia lekarskie odnośnie diety i wysiłku fizycznego w chorobach układu krążenia mogą przyczynić się do pogorszenia stanu i tak “głodującego” już organizmu osób z niewydolnością serca. Problematyka żywienia w niewydolności serca wydaje się nieco niedoceniana w badaniach klinicznych – większe wysiłki badawcze w tym zakresie mogą przyczynić się do ograniczenia epidemii tej choroby.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2003-10-01