Cukrzyca a hormonalna terapia zastępcza

Elizabeth Barrett-Connor – Diabetes and heart disease Diabetes Care 2003;26:2947
Artykuł stanowi komentarz Elizabeth Barrett-Connor do opublikowanej w tym samym numerze Diabetes Care pracy Newtona i wsp., którzy przedstawili wyniki badania obserwacyjnego grupy kobiet z cukrzycą stosujących hormonalną terapię zastępczą (HTZ).

W większości wcześniejszych badań obserwacyjnych stwierdzono, że HTZ zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej u kobiet po menopauzie, jednak w dwóch dużych, kontrolowanych badaniach klinicznych: Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) i Women`s Health Initiative (WHI), nie wykazano pozytywnego wpływu stosowania HTZ na ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej u kobiet po menopauzie. Analiza podgrup w obu badaniach nie wykazała również wpływu HTZ na rokowanie chorych na cukrzycę.

Rezultaty obserwacyjnej pracy Newtona i wsp., pozostają w sprzeczności z wynikami HERS i WHI. Newton i wsp. stwierdzili bowiem, że ryzyko wystąpienia zakończonej zgonem i nie zakończonej zgonem choroby wieńcowej, było o połowę niższe u kobiet z cukrzycą stosujących HTZ (w porównaniu z chorymi na cukrzycę nie leczonymi HTZ).

W komentarzu Elizabeth Barrett-Connor podkreśla jednak, że uczestniczki badań obserwacyjnych przyjmujące HTZ znajdują się zwykle w grupie niższego ryzyka choroby wieńcowej – są zwykle lepiej wykształcone, rzadziej palą papierosy, częściej uprawiają sport, lepiej kontrolują cukrzycę niż kobiety nie stosujące HTZ. Jej zdaniem kolejne badania obserwacyjne przynoszą niewiele dodatkowych informacji na temat terapii hormonalnej u kobiet z chorobą wieńcową, a odpowiedź na pytanie o znaczenie HTZ po menopauzie mogą ostatecznie przynieść jedynie kontrolowane badania ściśle wyselekcjonowanych (fenotypowo lub genotypowo) populacji chorych.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-10-27

 

0 replies on “Cukrzyca a hormonalna terapia zastępcza”