Diuretyki tiazydowe obniżają ryzyko złamań szyjki kości udowej

Mariette W. CJ. Schoofs i wsp – Thiazide diuretics and the risk for hip fracture Ann Intern Med 2003;139:476
Złamania szyjki kości udowej stanowią istotny problem zdrowotny, szczególnie w starszych grupach wiekowych. Większość tego typu złamań ma związek z osteoporozą. Hamowanie zaniku tkanki kostnej odgrywa więc podstawową rolę w ich profilaktyce.

Wśród leków o potencjalnej skuteczności w prewencji złamań wymienia się diuretyki tiazydowe, które zmniejszają wydalanie wapnia z moczem. Dotychczasowe badania dotyczące wpływu tiazydów na ryzyko złamań szyjki kości udowej posiadały liczne ograniczenia, które uniemożliwiały sformułowanie jednoznacznych wniosków.

We wrześniowym wydaniu Annals of Internal Medicine opublikowano wyniki poprawnej metodologicznie analizy Schoofs i wsp., którzy prospektywnie oceniali zależność pomiędzy czasem stosowania tiazydów a częstością złamań szyjki kości udowej w reprezentatywnej próbce populacji holenderskiej, powyżej 54 roku życia (n=7891).

W grupie osób, które stosowały tiazydy od co najmniej 365 dni, ryzyko złamań szyjki kości udowej było znamiennie mniejsze (względne ryzyko 0.46) niż u osób, które nie stosowały tych leków. Po przerwaniu leczenia, ryzyko złamań zwiększało się i po 4 miesiącach było porównywalne z obserwowanym u osób nie stosujących tiazydów. Wielkość ryzyka nie zależała od dawki, a jedynie od czasu stosowania leków.

Podsumowując, badanie potwierdza słuszność wcześniejszych obserwacji, w których wskazywano na przydatność diuretyków tiazydowych w profilaktyce złamań szyjki kości udowej. Autorzy przypomiają, że tiazydy należą do leków z wyboru w nadciśnieniu tętniczym, a ich dodatkowym atutem jest stosunkowo niska cena i korzystny profil działań niepożądanych.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2003-09-16

 

0 replies on “Diuretyki tiazydowe obniżają ryzyko złamań szyjki kości udowej”