Rozpuszczalne włókna roślinne w diecie zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe

Lydia A. Bazzano i wsp – Dietary fiber intake and reduced risk of coronary heart disease in US men and women. The National Health and Nutrition Examination Survey I Epidemiologic Follow-up Study Arch Intern Med 2003;163:1897
Wiadomo, że rozpuszczalne włókna roślinne wpływają na obniżenie poziomu cholesterolu LDL w surowicy, a także zapobiegają hiperinsulinemii i wzrostowi masy ciała. Wyniki opublikowanych, prospektywnych badań epidemiologicznych wskazują na istnienie odwrotnej korelacji pomiędzy zawartością włókien roślinnych w diecie a ryzykiem choroby wieńcowej. Wspólną wadą tych opracowań jest wyselekcjonowana grupa badana. Tak więc, ostateczne wnioski nie mogą być odnoszone do ogólnej populacji.

Od tego ograniczenia wolne jest badanie autorstwa Bazzano i wsp., którzy prospektywnie analizowali zależność między zawartością rozpuszczalnych włókien w diecie a ryzykiem choroby wieńcowej oraz chorób serca i naczyń, u 9776 osób badanych w ramach ogólnokrajowego nadzoru stanu zdrowia i odżywienia (NHANES I), przeprowadzonego w USA. Okres nadzoru wynosił średnio 19 lat. Zgodnie z wynikami wcześniejszych badań epidemiologicznych, rozpuszczalne włókna roślinne zmniejszały ryzyko wieńcowe (CHD) i sercowo-naczyniowe (CVD). W porównaniu z osobami zaklasyfikowanymi do najniższego kwartyla spożycia włókien (mediana 5.9 g/d), względne ryzyko CHD w grupie z największym spożyciem (mediana 20.7 g/d) wynosiło 0.88, a względne ryzyko CVD 0.89.

Autorzy wykazali, że za obserwowany efekt ochronny odpowiada spożywanie włókna roślinne niezależnie od innych zachowaniań prozdrowotnych. Wyniki badania pośrednio potwierdzają słuszność stanowiska American Heart Association, które zaleca zwiększenie zawartości włókien roślinnych w diecie do 25-30 g/dobę.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2003-09-08