Ciemna czekolada obniża ciśnienie tętnicze

D. Taubert i wsp – Chocolate and blood pressure in elderly individuals with isolated systolic hypertension JAMA 2003;290:1029
Wyniki badań doświadczalnych wskazują, że czekolada może mieć pewne działanie hipotensyjne, głównie dzięki zawartym w niej, pochodzącym z kakao polifenolom. Badacze niemieccy podjęli się oceny, czy ciemna czekolada, bogata w polifenole, wpływa na wartości ciśnienia skurczowego u ludzi z nadciśnieniem tętniczym.

W badaniu typu “cross-over” wzięło udział 13 osób, w wieku 55-64 lata, ze świeżo rozpoznanym i nie leczonym, łagodnym, izolowanym skurczowym nadciśnieniem tętniczym. Średnie wartości ciśnienia na wstępie wynosiły 153/84 mm Hg. Uczestnicy badania zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej codziennie porcję 100 g ciemnej czekolady, zawierającej 500 mg polifenoli lub też do grupy otrzymującej 90 g białej czekolady, nie zawierającej polifenoli. Po dwóch tygodniach następowała zmiana rodzaju czekolady, stosowanej w obu grupach; osoby, uczestniczące w badaniu przyjmowały czekoladę białą lub ciemną przez kolejne dwa tygodnie.

Stwierdzono, że po 14 dniach podawania ciemnej czekolady średnie wartości skurczowego ciśnienia były o ponad 5 mm Hg niższe, a wartości ciśnienia rozkurczowego krwi o blisko 2 mm Hg niższe w porównaniu do wartości ciśnienia tętniczego na wstępie badania. Przyjmowanie białej czekolady nie wpływało na poziom ciśnienia tętniczego.

Autorzy podkreślają, że porcje czekolady ciemnej i białej miały porównywalną wartość kaloryczną i różniły się jedynie pod względem zawartości ekstraktu z ziaren kakaowca. Według autorów, główną przyczyną hipotensyjnego efektu ciemnej czekolady mogą być zawarte w niej polifenole, pochodzące z kakao.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2003-08-27

0 replies on “Ciemna czekolada obniża ciśnienie tętnicze”