Analiza kosztów zapobiegania cukrzycy

S. Teutsch – The cost-effectiveness of preventing diabetes Diabetes Care 2003;26:2693
Artykuł stanowi komentarz redakcyjny poświęcony analizie kosztów-efektywności zapobiegania cukrzycy typu 2.

Wyniki badania Diabetes Prevention Programme (DPP) wskazują, że jesteśmy w stanie skutecznie zapobiegać rozwojowi cukrzycy. W badaniu DPP 3234 osób z nieprawidłową glikemią na czczo lub upośledzoną tolerancją glukozy randomizowano do grupy placebo, interwencji polegającej na redukcji masy ciała i zwiększeniu aktywności fizycznej oraz do grupy otrzymującej metforminę. Po około 2,8 latach badania w grupie modyfikacji stylu życia stwierdzono redukcję nowych przypadków cukrzycy typu 2 o 58%, a w grupie metforminy redukcja ta wynosiła 31%. Czy to badanie może stać się podstawą do wprowadzenia populacyjnych programów prewencji cukrzycy?

Ocenę skutków klinicznych uzyskanych w programie badawczym powinna uzupełnić analiza kosztów prewencji cukrzycy. W grupie modyfikacji stylu życia lub metforminy wydatki przewyższały o 2250 $/osobę biorącą udział w badaniu koszty poniesione w grupie placebo. Prewencja jednego zachorowania na cukrzycę w badaniu DPP kosztowała w grupie modyfikacji stylu życia 24 400$, a w grupie metforminy 34 500$.

Innym wskaźnikiem użytecznym w analizie kosztów, który uwzględnia zarówno długość życia jaki i jego jakość, jest wskaźnik QALY (quality adjusted life-year). Wydłużenie o jeden rok życia, uwzględniające jego jakość (wskaźnik QALY), kosztowało w grupie modyfikacji stylu życia 51 600 $, a w grupie metforminy 99 200$. Koszty te czynią interwencję zastosowaną w programie DPP umiarkowanie drogą (za wyraźnie opłacalne uznaje się interwencje kosztujące < 50 000$, a za drogie > 100 000$).

Analiza pokazuje również, że modyfikacja stylu życia w prewencji cukrzycy jest nie tylko skuteczniejsza pod względem klinicznym, ale również bardziej opłacalna w porównaniu z metforminą. Ponadto zwiększenie aktywności fizycznej i utrata masy ciała, poza zapobieganiem zaburzeniom metabolizmu glukozy, zmniejsza ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Zdaniem autora, wprowadzenie refundacji interwencji polegającej na modyfikacji stylu życia powinno przynieść więcej korzyści i być bardziej opłacalne w prewencji cukrzycy niż refundacja leków z podobnych wskazań.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-09-09