Spożywanie ryb zmniejsza częstość akcji serca

Jean Dallongeville i wsp – Fish consumption is associated with lower heart rates Circulation 2003;108:820
W ostatnich latach opublikowano wiele badań dokumentujących korzystny wpływ spożywania ryb na śmiertelność z powodu choroby wieńcowej oraz na ryzyko nagłego zgonu, również u osób bez chorób serca i naczyń. Istnieją dowody, że związkami odpowiedzialnymi za to pozytywne działanie są długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega-3. Wyniki prób klinicznych, w których podawano oczyszczony kwas tłuszczowy omega-3 wskazywały, że do zmniejszenia częstości nagłych zgonów dochodzi prawdopodobnie w mechanizmie zwalniania czynności serca (przyspieszona czynność serca jest znanym czynnikiem ryzyka nagłego zgonu) i zapobiegania zaburzeniom rytmu.

Do niedawna nie było wiadomo, czy zmniejszenie częstości akcji serca można uzyskać w warunkach pozaszpitalnych, regularnie spożywając pokarmy rybne. Odpowiedź na to pytanie przyniosły wyniki europejskiego badania autorstwa Dallongeville i współ. Przekrojową analizą objęto łącznie 9758 mężczyzn z Francji i Irlandii w wieku 50-59 lat, bez choroby wieńcowej. Uczestników klasyfikowano do 4 grup w zależności od częstości spożywania pokarmów rybnych. W skrajnych grupach znalazły się osoby, które nie spożywały ryb i te, które spożywały je częściej niż 2 razy w tygodniu.

Stwierdzono, że czynność serca była odwrotnie proporcjonalna do częstości spożywania pokarmów rybnych (p < 0.0001), także po uwzględnieniu ewentualnych różnic pomiędzy uczestnikami pod względem parametrów demograficznych, czynników ryzyka chorób serca i naczyń i stosowanych leków przeciwarytmicznych. W porównaniu z osobami, które nie jadły ryb, ich zwolennicy mieli znamiennie niższy poziom trójglicerydów oraz skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego, a także wyższy poziom cholesterolu HDL.

Podsumowując, regularne spożywanie ryb zmniejsza częstość akcji serca. Ten mechanizm wydaje się przynajmniej częściowo tłumaczyć zmniejszenie częstości nagłych zgonów wśród konsumentów ryb.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2003-08-19