Badanie EUROPA-komentarz redakcyjny pisma Lancet

Harvey D White – Should all patients with coronary disease receive angiotensin-converting-enzyme inhibitors? Lancet 2003;362:755
W komentarzu redakcyjnym Harvey White z Green Lane Hospital w Auckland w Nowej Zelandii stwierdza, iż badanie EUROPA dostarcza dowodów na korzyści kliniczne stosowania peryndoprylu u chorych z chorobą niedokrwienną serca i prawidłową funkcją lewej komory. Ponieważ w procesie tworzenia i pękania blaszek miazdżycowych rolę odgrywa lokalny, tkankowy układ renina-angiotensyna, leki o silnym działaniu tkankowym mogą przeciwdziałać uszkadzającemu wpływowi angotensyny II, poprawiać funkcję śródbłonka i powstrzymywać procesy aterosklerozy i krzepnięcia.

Autor zauważa, że różnica w wysokości ciśnienia tętniczego w badanych grupach była niewielka (ciśnienie skurczowe niższe o 5 mm Hg a rozkurczowe o 2 mm Hg w grupie peryndoprylu w porównaniu do grupy placebo) i nie może tłumaczyć obserwowanych korzyści klinicznych stosowania peryndoprylu. Tego rzędu różnica ciśnienia tętniczego może przekładać się na 10% redukcję występowania zawału, podczas gdy w badaniu EUROPA wykazano zmniejszenie częstości zawałów niezakończonych zgonem o 22% (p=0.001). Co więcej, redukcja ryzyka wystąpienia podstawowego punktu końcowego przy stosowaniu peryndoprylu nie różniła się w podgrupach z nadciśnieniem i bez nadciśnienia (18.3% vs 19.8%).

White podkreśla, iż średni wskaźnik przestrzegania zaleceń dotyczących dawkowania wyniósł 88%, co powoduje niedoszacowanie korzyści klinicznych uzyskanych w grupie peryndoprylu nawet o 50%. Przy uwzględnieniu tego czynnika redukcja w zakresie podstawowego punktu końcowego rośnie do 29%, co pozwala na uniknięcie jednego zgonu lub zawału u każdych 36 chorych leczonych przez 4 lata.

Autor zauważa, iż uzyskane w badaniu EUROPA wyniki dotyczą stosowania długodziałających inhibitorów ACE o silnym powinowactwie tkankowym i mogą nie odnosić się do innych preparatów, różniących się swoimi właściwościami i dawkowaniem. Zdaniem komentatora, badania EUROPA i HOPE dostarczają silnych dowodów, iż wszyscy pacjenci z chorobą wieńcową, niezależnie od funkcji lewej komory, przy braku przeciwwskazań powinni otrzymywać inhibitory ACE w uzupełnieniu do aspiryny, beta-blokera, statyny i agresywnej modyfikacji czynników ryzyka.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2003-09-06

 

0 replies on “Badanie EUROPA-komentarz redakcyjny pisma Lancet”