Badanie EUROPA-komentarze ekspertów

Kim Fox – Effects of an angiotensin-converting enzyme inhibitor, perindopril, on cardiovascular events in stable coronary artery disease patients (EUROPA) www.theheart.org
Wyniki badania EUROPA zaprezentowane zostały 31 sierpnia 2003 na Hot Line Session podczas kongresu European Society of Cardiology w Wiedniu. Zdaniem Kima Foxa z Royal Brompton Hospital w Londynie, jednego z koordynatorów badania, EUROPA stanowić będzie punkt zwrotny w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Po raz pierwszy wykazano poprawę rokowania przy zastosowaniu inhibitora konwertazy – peryndoprylu, w tej populacji chorych.

Prof. Fox zwrócił uwagę, iż kryteria włączenia do badania były tak szerokie, jak tylko to możliwe. Pacjenci w wieku > 18 lat musieli mieć udokumentowaną chorobę wieńcową, nie być skierowani na zabieg rewaskularyzacji i nie przejawiać objawów niewydolności serca. Ostatnie kryterium jest o tyle istotne, że skuteczność inhibitorów ACE w tym wskazaniu jest udowodniona.

Autor badania zaznaczył, że uczestniczący w nim pacjenci byli w „większości bezobjawowi, tacy, jakich kardiolodzy nazywają pacjentami niskiego ryzyka, którzy jednak umierają, nawet czując się całkiem dobrze na kilka dni przed śmiercią”.

Podczas sesji koordynatorzy badania podkreślali również, iż wielu uczestników badania EUROPA było leczonych w sposób optymalny: ponad 90% przyjmowało aspirynę, ponad 60% beta-blokery a blisko 60% leki hipolipemizujące. Jest to z jednej strony bardzo pozytywne pokazując skuteczność wdrażania standardów do praktyki klinicznej, z drugiej strony podkreśla korzystny wynik dodania peryndoprylu do takiego leczenia.

W odpowiedzi na pytanie o ewentualny „efekt klasy” prof. Fox stwierdził, iż „nie wiemy, czy inne inhibitory konwertazy wykazałyby podobne działanie, wiemy natomiast, że działa tak peryndopryl”. Odpowiedź na pytanie o mechanizm korzystnego działania peryndoprylu w stabilnej chorobie wieńcowej przybliżą wyniki prowadzonych w ramach badania EUROPA projektów (substudy): PERTINENT (markery zapalenia, krzepnięcia i aktywacji neurohormonalnej), PERFECT (funkcja śródbłonka), PERSPECTIVE (ocena zmian miażdżycowych za pomocą angiografii i wewnątrznaczyniowej ultrasonografii), PERSUADE (pacjenci z cukrzycą) oraz PERGENE (czyniki genetyczne). Wyniki wspomnianych badań ogłoszone zostaną w przeciągu roku.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2003-08-31

 

0 replies on “Badanie EUROPA-komentarze ekspertów”