Płeć a choroba wieńcowa i dziedziczenie ryzyka

R F Redberg – Are there sex differences in risk factors for coronary heart disease? Maternal versus paternal transmission Heart 2003;89:817
Komentarz redakcyjny Heart poświęcono zagadnieniu niemodyfikowalnych, związanych z płcią czynników ryzyka choroby wieńcowej (CHD). Przedmiotem zainteresowania są przede wszystkim ewentualne różnice w stopniu zagrożenia dzieci w zależności od tego, czy rodzinny wywiad choroby wieńcowej dotyczy ojca czy matki.

Autor przypomina, iż na podstawie dużych badań obserwacyjnych, takich jak MRFIT, Nurses Health Study i Chicago Western Electric przyjmuje się, że pojawienie się u matki CHD przed 65 r.ż., a u ojca przed 55 r.ż., jest czynnikiem ryzyka wystąpienia CHD u potomstwa. Ostatnie rekomendacje Towarzystw Kardiologicznych, Amerykańskiego i Europejskiego (AHA/ESC), uzależniają stopień agresywności interwencji profilaktycznych od ilości czynników ryzyka. W przypadku stwierdzenia dodatniego wywiadu rodzinnego, inne podlegające modyfikacji czynniki ryzyka jak: nadciśnienie, otyłość czy hypercholesterolemia, powinny być zwalczane znacznie bardziej stanowczo.

Dane epidemiologiczne wskazują, że płeć ma wpływ na czas pojawienia się CHD. Kobiety zapadają na chorobę wieńcową 10 lat później niż mężczyźni. Powszechny pogląd, że dzieje się to za sprawą protekcyjnego wpływu żeńskich hormonów, został podważony przez wyniki badań HERS i US Women`s Health Initiative.

Kinara i wsp. w tym samym numerze Heart zaprezentowali wyniki 43-letniej obserwacji grupy 8402 mężczyzn włączonych do badania w czasie studiów na Uniwersytecie Glasgow. Autorzy potwierdzili znaczenie dodatniego wywiadu rodzinnego w kierunku CHD, jako czynnika ryzyka. Nie stwierdzili natomiast różnic w dziedziczeniu ze strony matki w porównaniu do dziedziczenia ze strony ojca.

Zatem, zdaniem autorów komentarza, „odpowiedzialność” za rozwój choroby u potomstwa dzieli się równo pomiędzy rodziców. Ostateczny wniosek płynący z przedstawionych spostrzeżeń sprowadza się do stwierdzenia, że osoby obciążone wywiadem rodzinnym CHD wymagają agresywnego postępowania w postaci: zaprzestania palenia, stosowania diety bogatej w warzywa i owoce, regularnej aktywności fizycznej, redukcji masy ciała, leczenia nadciśnienia i hypercholesterolemii.

Opracowane na podstawie: Heart / 2003-08-06

0 replies on “Płeć a choroba wieńcowa i dziedziczenie ryzyka”