Stosowanie statyn a gęstość kości i ryzyko złamań u kobiet po menopauzie

Andrea Z. LaCroix i wsp – Statin use, clinical fracture and bone density in postmenopausal women: results from Women`s Health Initiative Observational Study Ann Intern Med 2003;139:97
Badania podstawowe sugerują poprawę metabolizmu kości przy stosowaniu statyn. Z drugiej strony badania kliniczne u kobiet po menopauzie stosujących statyny nie potwierdziły w sposób jednoznaczny wartości tych leków w prewencji rozwoju osteoporozy i złamań kości.

Celem dużej analizy badania obserwacyjnego Womens` Health Initiative była ocena wpływu statyn na występowanie złamań i gęstość kości u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Do analizy włączono dane ponad 93 tysięcy kobiet w wieku 50-79 lat. W czasie obserwacji trwającej średnio 4 lata, analizowano występowanie złamań szyjki kości udowej, przedramienia, nadgarstka i innych kości. Dodatkowo, u ponad 6 tysięcy kobiet przeprowadzono standardowe badanie gęstości kości.

Analizowaną grupę podzielono w zależności od przewlekłego stosowania (7846 kobiet) i niestosowania statyn (85 870). W analizie statystycznej, po korekcie związanej z wiekiem, częstość występowania złamań kości nie różniła się istotnie pomiędzy grupami, podobnie jak gęstość kości w specjalistycznym badaniu densytometrycznym. Czas podawania statyn również nie wpływał na zmniejszenie częstości złamań. Korzystnego efektu działania leczenia hipolipemicznego nie potwierdzono w żadnej analizie podgrup wysokiego ryzyka (czynnikami związanymi z wyższym ryzykiem złamań były: starszy wiek, rasa biała, niski wskaźnik masy ciała, stosowanie kortykosteroidów, wywiad złamań, palenia i choroby wieńcowej).

Korzystnymi wskaźnikami związanymi z redukcją częstości złamań okazały się: hormonalna terapia zastępcza, regularne spacery i aktywność fizyczna. Badanie wykazało, że w dużej populacji kobiet po menopauzie, w blisko 4-letniej obserwacji, stosowanie statyn (ze wskazań internistycznych) nie było związane z redukcją złamań i poprawą gęstości kości. W opinii autorów obecny stan wiedzy nie uzasadnia stosowania statyn w prewencji i leczeniu osteoporozy.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2003-07-15